Päämainos
VTT:n johdolla luodaan metsän digikaksonen
Teknologia 13.10. 09:00

VTT:n johdolla luodaan metsän digikaksonen

Metsän kasvun ja hiilivaraston mallinnusta testataan Suomen, Saksan ja Romanian metsissä.

13.10.2020

Euroopan avaruusjärjestö ESA on valinnut VTT:n johtaman konsortion kehittämään metsien digitaalisen kaksosen esiastetta. Digitaalisen kaksosen avulla voidaan mallintaa metsän kasvua ja terveydentilaa sekä hiilivarastojen muutoksia ja ennustaa kehitystä eri ilmastoskenaarioissa.

Metsän digitaalisen kaksosen kehittäminen on osa suurempaa kokonaisuutta, joka tähtää maapallon digitaalisen kaksosen luomiseen. Tämä on yksi Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n datastrategian tavoitteista. 

VTT tiedotti asiasta 5.10.

Työ käynnistyy kuuden eri ekosysteemin mallintamisella: metsän lisäksi digitaaliset kaksoset luodaan ruokajärjestelmistä, ilmastosta, hydrologiasta, valtameristä ja Etelä-Mantereesta. Mallinnuksilla saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 

Simuloidaan metsien kehitystä

 ”Digitaalinen kaksonen tuottaa tietoa siitä, miten hiili kiertää metsissä ja kuinka ihmisten toimet vaikuttavat metsien hiilivarastoon”, sanoo tiedotteessa VTT:n johtava tutkija Matti Mõttus

Malli kohdistuu Euroopan metsiin ja sitä testataan ensimmäiseksi Suomessa, Saksassa ja Romaniassa. Myöhemmin mallia voitaisiin soveltaa koko maapallolle.

 ”Toivon, että tästä syntyy tutkijoille, päättäjille ja yrityksille keskeinen työväline, jonka avulla ymmärretään metsien merkitys isossa mittakaavassa”, hän sanoo.

Metsän digitaalista kaksosta kehitetään kansainvälisen konsortion voimin. Mukana on Helsingin yliopisto, Romanian metsäntutkimusinstituutti sekä yrityksiä Suomesta, Saksasta ja Puolasta. Työssä hyödynnetään nykyisiä ja tulevia kaukokartoitussatelliitteja, laskentapalveluja sekä sää- ja ilmastoaineistoja. 

Tunnus Suomen metsäosaamiselle

Mallinnuksen kehittäminen Suomessa korostaa suomalaisen metsä- ja teknologiaosaamisen tasoa. Hanke liittyy tiiviisti VTT:n muihin metsän mallintamisen ja tietoealustojen kehittämishankkeisiin, erityisesti Forestry Thematic Exploitation Platform -hankkeeseen ja Forest Flux -hankkeeseen.

”Suomessa on laaja-alaista metsänmallinnuksen osaamista aina perustutkimuksesta kaukokartoituksen soveltamiseen ja alustatalouteen. Lisäksi meillä on verkostoitunut tutkimus- ja yritysmaailma sekä todistetusti kykyä tällaisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Digitaalisen kaksosen kehittäminen ESAlle vahvistaa edelleen metsän satelliittikaukokartoituksen osaamiskeskittymää Suomessa”, Mõttus sanoo.

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA