Yritykset ja valtio yhdessä laajakaistarakentamiseen
Teknologia 19.11. 12:33

Yritykset ja valtio yhdessä laajakaistarakentamiseen

”Sitoumus” tarkoittaa, että koko maahan rakennetaan vähintään 100 megabittia/sek yhteydet.

19.11.2020
Teksti Esko Lukkari

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry ja DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj ovat sitoutuneet laajakaistayhteyksien parantamiseen. LVM kuvaa asiaa sanalla ”sitoumus”.

”Sitoumuksen” tavoitteena on taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus tulevaisuudessa ja vahvistaa Suomen asemaa viestintäyhteyksien kärkimaana.

Sitoumuksen mukaan modernin yhteiskunnan edellyttämien huippunopeiden laajakaistayhteyksien tulee olla saatavilla kaikilla Suomessa ajasta ja paikasta riippumatta.

LVM tiedotti asiasta 12.11.

”Suomi on edelläkävijä”

”Suomi on mobiiliyhteyksien edelläkävijä ja koronapandemia on tehnyt näkyväksi digitaalisen infran merkityksen. Nyt yhteinen tavoitteemme on varmistaa, että olemme kehityksen kärjessä myös tulevaisuudessa. Huippunopeat ja toimintavarmat viestintäyhteydet lisäävät eri alueiden elinvoimaa ja edistävät tasa-arvoa”, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Viestintäverkkojen saatavuus on LVM:n mukaan Suomessa hyvällä tasolla. Huippunopean laajakaistan saatavuus Suomessa kuitenkin vaihtelee suuresti alueellisesti ja paikallisesti riippuen myös nopeiden yhteyksien kysynnästä. Hallitusohjelman mukaan kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 megabittiä sekunnissa yhteyksiä vuonna 2025.

”On tärkeää, että verkkojen lupa- ja rakentamisehdot olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset ja sujuvat eri puolilla Suomea, jotta yksi alueiden houkuttelevuustekijä, huippunopeat viestintäverkot, saadaan ripeästi ulottumaan koko maahan”, sanoo FiComin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Markkinaehtoisuus tulee ensin

Sitoumuksen mukaan nopeita yhteyksiä rakennetaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti ja toissijaisesti julkisen tuen avulla. Lähtökohtana on teknologianeutraalius, eli kiinteiden ja langattomien yhteyksien kehittämisen tapahtuu rinnakkain. LVM:n tavoitteena on, että EU:n elpymisvälineen (RRF) rahoitusta suunnattaisiin edistyksellisiin viestintäyhteyksiin. Elvytysraha ei saisi silti syrjäyttäisi kaupallisia investointeja ja haitata erittäin kilpailtua viestintämarkkinaa.

Teleyritykset sitoutuvat kehittämään digitaalista infraa seuraavasti:

1. Kaikilla kotitalouksilla Suomessa, kaupungeissa ja haja-asutusalueilla, on saatavilla huippunopea riittävän lataus- ja lähetysnopeuden mahdollistava laajakaistaliittymä, jotta voidaan mahdollistaa yhteiskunnan laaja ja samanarvoinen digitalisaatio. Samalla vapaa-ajanasuntojen laajakaistaliittymien saatavuutta ja kapasiteettia parannetaan.

2. Teleyritykset selvittävät Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston kanssa, miten viestintäverkkoja olisi kehitettävä älyliikennettä varten.

Osapuolet arvioivat vuosittain, miten tavoitteet ovat toteutuneet.

Etusivulle >

Lisää teknologiauutisia >

JAA