Päämainos

Standardisointi halutaan yhteen organisaatioon

10.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Standardisointi Suomessa -selvitys suosittaa, että suomalainen standardisointijärjestelmä organisoidaan yhteen organisaatioon nykyisen hajautetun järjestelmän sijaan. 

Teknologiateollisuus ry julkaisi selvitystä koskevan tiedotteen huhtikuun alkupuolella. 

Selvityksen mukaan standardisointijärjestelmä kaipaa muutosta, jotta elinkeinoelämä ja yhteiskunta pystyvät hyödyntämään sen edut nykyistä tehokkaammin ja samalla lisäämään kilpailukykyä ja tukemaan yhteiskunnan hyvinvointia. Digitaalinen kehitys mahdollistaa myös standardisoinnin siirtymisen uusiin toimintamalleihin, jotka hyödyntävät tehokkaasti teknologiaa. 

Selvityksessä standardisointijärjestelmää tarkasteltiin kansallisesta ja kansainvälisestä sekä asiakkaan ja standardisointiin osallistuvan tahon näkökulmista. Johtopäätöksenä selvitysmiehet ehdottavat standardisointiin liittyvien toimintojen keskittämistä yhteen organisaatioon. Näin mahdollistetaan paras hyöty suomalaiselle yrityskentälle ja yhteiskunnalle. 

”Nykyinen toimialoittain hajautettu standardisointijärjestelmä ei palvele riittävän hyvin elinkeinoelämää. Erityisesti uudet horisontaaliset standardisointialueet, kuten kiertotaloutta tai älykkäitä kaupunkeja koskeva standardisointi, pirstaloituvat nykyjärjestelmässä usean organisaation vastuulle”, toteavat tiedotteessa selvitystyön tekijät diplomi-insinööri Ilkka Niemelä ja tekniikan lisensiaatti Harri Jokinen

”Selvitys luo hyvän pohjan, jonka perusteella standardisoinnin sidosryhmät voivat käydä jatkokeskusteluja standardisointijärjestelmän kehittämisestä Suomessa”, toteaa selvitystyön ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Mikkola

Niemelän ja Jokisen tekemä selvitys käynnistyi vuoden 2018 alussa. Selvitystyön yhteydessä haastateltiin laajasti yritysten ja sidosryhmien edustajia sekä standardisoimisjärjestöjen edustajia Suomessa ja Euroopassa. 

Selvityksen ohjausryhmätyöhön osallistuivat työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Teknologiateollisuus ry, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja Sähköteknillinen Standardoimisyhdistys SESKO ry. 

JAA