Päämainos
Työmarkkinajärjestöt vauhdittaisivat digiä
Teknologia 09.01. 09:11

Työmarkkinajärjestöt vauhdittaisivat digiä

Järjestöjen mukaan Suomen nykyiset digipolitiikan toimet eivät ole riittäviä Suomen mahdollisuuksiin nähden.

09.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Seitsemän työmarkkinakeskusjärjestöä on julkaissut yhteisen vetoomuksen Suomen digipolitiikkatoimien kehittämisestä.

Järjestöjen mielestä nyt tarvitaan yhteisiä tekoja Suomen digitulevaisuuden hyväksi. Suomen mahdollisuuksiin nähden nykyiset toimenpiteet eivät järjestöjen mukaan ole riittäviä.

Lausuman ovat allekirjoittaneet EK, SAK, STTK, Akava, KT Kuntatyönantajat, VTML ja Kirkon työmarkkinalaitos. Järjestöt julkistivat digi-tavoitteensa 4.1.

Tekoäly ja digitalisaatio mahdollistavat allekirjoittajien mielestä merkittävät parannukset henkilöstön hyvinvoinnissa, työn tuottavuudessa ja julkisissa palveluissa. Niiden avulla suomalaisille yrityksille löytyvät parhaat edellytykset kasvaa ja menestyä. Työpaikkojen ja työntekijöiden mahdollisuudet työhyvinvoinnin lisäämiseen paranevat. Julkisille organisaatioille digitalisaatio antaa mahdollisuudet laadukkaampiin ja kustannustehokkaampiin palveluihin.

Keskusjärjestöjen mielestä myönteistä kehitystä on syytä kiihdyttää politiikkatoimilla, julkisella rahoituksella ja yhteistyöllä. Tavoitteena tulee olla korkealaatuinen työelämä, jossa toteutuu rinnakkain niin työntekijöiden hyvinvointi kuin korkea työn tuottavuus.

Keskeistä muutoksessa ja tulosten saavuttamisessa on yhdessä tekeminen. Se on myös työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämien digisuositusten lähtökohta. Niitä ovat järjestöjen mukaan

1. Panostetaan digitalisaation ja tekoälyajan vaatimaan osaamiseen.
2. Tuetaan työpaikkoja uuden teknologian ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa.
3. Varmistetaan toimintaympäristölle yhtenäiset ja reilut pelisäännöt.
4. Tavoitteeksi paremmin yhteen toimiva Suomi.

JAA