Päämainos

5G-teknologia ja 3D-näkymä lisäävät ajoturvallisuutta

VTT:n ja yritysten 5G-Safe-hanke päättyy tänä vuonna.

29.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Tielläliikkujien turvallisuus lisääntyy 5G-teknologian uusilla ratkaisuilla ja palveluilla. VTT:n ja yritysten kehittämät ratkaisut liittyvät tiesääpalveluihin, teiden kunnossapitoon, automaattiajamiseen ja ajoneuvojen väliseen nopeaan 3D-näkymien välittämiseen.

5G-Safe-projektissa pilotoitavia uusia ratkaisuja viimeistellään saatujen tulosten pohjalta. VTT:n robottiautolla Martilla on jo testattu teiden urien vaikutusta ajamiseen. Vuoden 2018 lopussa päättyvällä projektilla haetaan myös uutta liiketoimintaa mukana oleville yrityksille.

VTT tiedotti 5G-Safe-hankkeesta 25.6.

VTT:n lisäksi hankkeessa ovat Destia, Ilmatieteen laitos sekä Ilmatieteen laitoksen kaupalliset palvelut, Kaltiot, SITOWISE, ja Unikie. Myös Nokia, Sunit ja VR Transpoint tukevat hanketta. Lisäksi projektissa on tekninen asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Bittium, Dynniq (Hollanti), Liikennevirasto, Telia ja Trafi.

”5G-verkon siirtonopeus mahdollistaa suurten 3D-näkymien välittämisen ajoneuvojen välillä. Tämän seurauksena auton havaintojen etäisyyttä voidaan kasvattaa ja dataa saadaan alueilta, joihin auton oma anturointi ei kanna ja joita se ei näe”, sanoo tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävän 5G-Safe-hankkeen vetäjä Tiia Ojanperä VTT:ltä.

Uusilla ajoneuvoverkkoratkaisuilla ja paikallisilla tiesää- ja tieturvallisuuspalveluilla tuetaan kuljettajien, teiden ylläpitäjien ja automaattiautojen hallintajärjestelmiä. Ne eivät edellytä autoilijalta ajonaikaisia toimia, vaan tietojen keräys ja varoitusten lähettäminen käyttäjille tapahtuvat automaattisesti.

Robottiauto Martti testivälineenä

Ensimmäisenä pilotointikohteena on ollut VTT:n robottiauto Martti, jolla testattiin esteiden ja urien havaitsemista tiessä. Sodankylässä toteutettu demo perustui 12,5 Hz:n taajuudella toimivan LiDAR-tutkan datan välittämiseen VTT:n 5G-testiverkon MEC-palvelimelle. Siellä datan vastaanotti Unikien algoritmi, jolta saadut varoitukset mahdollistivat Martin reitin optimoinnin sen kyvykkyyden mukaan.

”5G-teknologian avulla voidaan parantaa myös sääpalvelujen laatua. V2V video streaming on kiinnostava tulevaisuuden skenaario informaation laajakaistaisen siirtämisen mahdollisuuksista”, sanoo tiedotteessa vanhempi tutkija Timo Sukuvaara Ilmatieteen laitokselta.

5G-teknologia avaa niin ikään uusia ovia teiden hoitopalvelujen kannalta.

”Reaaliaikainen tiedonvälitys ja tietojen automaattinen analysointi mahdollistavat aiempaa nopeamman ja luotettavamman tiedon tiestön tilasta. Tiesäämallin tuottamia ennusteita voidaan hyödyntää liikenteen ajo-olosuhteita ja turvallisuutta koskevissa palveluissa”, kertoo kehittämispäällikkö Oiva Huuskonen Destiasta.

JAA