Päämainos
Autoteollisuus: vastatoimet terästulleille tarpeettomia
Toimitusketjut 02.07. 12:29

Autoteollisuus: vastatoimet terästulleille tarpeettomia

Tuontirajoituksista ja tulleista on enemmän haittaa kuin hyötyä.

02.07.2018
Teksti Heli Satuli kuvat ACEA

EU-maat tuomitsivat odotetusti EU-huippukokouksessa kesäkuun lopussa USAn presidentti Donald Trumpin harjoittaman yksipuolisen kauppapolitiikan.

- On todella kaukaa haettua väittää, että eurooppalainen teräs ja alumiini tai autot ja autonosat voisivat olla USA:lle turvallisuusuhka, totesi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kokouksen jälkeen.

Suomen on Sipilän mukaan nyt varauduttava pitempään jatkuvaan tilanteeseen, jossa sääntöperusteinen maailmankauppa ei ole Yhdysvaltojen prioriteetti. Tuki monenkeskiselle maailmankaupalle on Sipilän mukaan EU-jäsenmaiden keskuudessa entistä vahvempaa.

EU-komissio aloittanut suojatutkimukset

Jäsenmaat linjasivat huippukokouksessa myös kannattavansa suojatoimia EU-markkinoiden suojelemiseksi ja oikeusmenettelyitä USA:ta vastaan. Autoteollisuus, teknologiateollisuus ja muut terästuotteiden käyttäjät ovat kuitenkin huolissaan suunnitelmista ottaa käyttöön teräksen tuontitullit tai kiintiöt. Rajoitusten tarkoituksena on estää EU:n ulkopuolisen teräksen vyöry Eurooppaan. EU-komissio käynnisti äskettäin suojatutkimukset vastauksena Yhdysvaltojen teräksen ja alumiinin tuontirajoituksiin.

"Eurooppalainen teräs on ja tulee olemaan kiinteä osa toimitusketjuamme", järjestöt toteavat kauppakomissaari Cecilia Malmströmille lähettämässään kirjeessä.

Teräksen käyttäjien mukaan protektionististen suojakerrosten asettaminen vaikuttaa kuitenkin lopulta kielteisesti terästuotteiden jatkokäyttäjiin.

"Siksi olemme vakuuttuneita siitä, että suojatoimenpiteiden käyttöönotto ei ole Euroopan etujen mukaista", kirjeessä todetaan.

Terästeollisuudella menee hyvin

Kauppatilastoissa ei näy todisteita tuonnin äkillisestä ja voimakkaasta kasvusta kirjeen allekirjoittajat väittävät. Lisäksi eurooppalainen terästeollisuus voi hyvin. Valtaosa tuottajista ilmoitti plusmerkkisiä tuloksia viime vuonna ja näkymät näyttävät positiivisilta myös tämän vuoden osalta. Kapasiteetin käyttöaste EU:n terästeollisuudessa on tällä hetkellä korkea. Joillakin tuottajilla on jopa kapasiteettipula, mikä johtaa hintojen nousuun ja pidempiin toimitusaikoihin.

EU:n terästuottajat itse ennustavat, että teräksen kysyntä kasvaa tänä vuonna Euroopassa jopa kahdella prosentilla ja tässä myönteisessä taloustilanteessa voidaan olettaa, että myös tuonti kasvaa. Teräksen käyttäjien mukaan on erittäin tärkeää, että toimijoilla on kyky hankkia raaka-aineita ja tuotteita, jotka ovat laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Monet terästuotteet ovat jo nyt voimakkaiden polkumyynnin ja valtiontukien vastaisten toimenpiteiden alaisuudessa.

"Lisätoimenpiteiden käyttöönotto asettaisi teräksen käyttäjille entistä enemmän paineita pärjätä maailmanlaajuisen kilpailussa", kirjeessä varoitetaan.

JAA