Build4Clima pureutuu rakentamispäästöihin
Teknologia 29.05. 08:06

Build4Clima pureutuu rakentamispäästöihin

Puupohjaiset materiaalit voivat nousta merkittävään asemaan hiilineutraalissa rakentamisessa.

29.05.2020
Teksti Esko Lukkari

VTT ja Tampereen yliopisto keräävät rakennusalan toimijat yhteen kartoittamaan rakennusten hiilidioksidipäästöjä ja kehittämään keinoja niiden hillitsemiseksi. 

Rakennukset ovat merkittävä päästölähde rakentamisen ja käytönkin aikana. Rakentamista uudistamalla voitaisiin edistää ilmastotavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on hiilineutraali ja terveellinen rakennus.

VTT tiedotti hankkeesta 26.5.  

Materiaalit ovat avainasemassa

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja muu Eurooppa pian sen jälkeen. Se edellyttää muun muassa sitä, että uudet rakennukset ovat pitkälti hiilineutraaleja. Tällä hetkellä rakennukset tuottavat vielä 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, kun mukaan lasketaan rakentaminen, rakennusmateriaalit sekä rakennusten käyttö.

Rakennusten käyttö lämmityksestä ja jäähdytyksestä alkaen on suurin päästöjen aiheuttaja rakennusalalla, ja siksi energiatehokkuuteen on viime vuosina panostettu. Käytönaikaisia päästöjä osataan jo leikata, kun taas rakentamisen ja rakennusmateriaalien päästöt ovat pysyneet jokseenkin ennallaan. Lähivuosina materiaalit muodostavat jo noin puolet tyypillisen uuden rakennuksen päästöistä.

”Nyt on aika kiinnittää huomio rakentamisen ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöihin, ja sitä tilaaja, suunnittelija tai rakentaja ei voi tehdä yksin. Haluamme selvittää, mistä työmaan ja rakennusmateriaalien päästöt muodostuvat ja miten niitä leikataan. Keinoista meidän osattava valita ne, jotka vaikuttavat tehokkaimmin kokonaisuuteen. Parhaimmillaan rakennus voi elinkaarensa aikana jopa sitoa enemmän hiiltä kuin vapauttaa”, sanoo erikoistutkija Pekka Tuominen VTT:ltä.

Business Finland rahoittaa

VTT ja Tampereen yliopisto käynnistivät maaliskuussa Business Finlandin rahoittaman Build4Clima- hankkeen, jonka tavoitteena on muodostaa tämän vuoden aikana hiilineutraalin rakentamisen yhteistyöverkosto sekä määritellä alan visio ja tiekartta sen saavuttamiseksi. Mukaan toivotaan rakennusyrityksiä, arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun erikoistuneita toimistoja sekä rakennusmateriaalien ja -komponenttien valmistajia.

”Uudet puupohjaiset rakennusmateriaalit voivat nousta merkittävään asemaan hiilineutraalissa ja terveellisessä rakennuksessa. Niillä voidaan korvata esimerkiksi perinteisiä eristeitä, pinnoitteita ja liimoja, jotka päästävät huoneilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä vielä pitkään rakennusten valmistuttua”, sanoo Tuominen.

Kehityskohteita ovat myös yleiset päästölähteinä tunnetut materiaalit, kuten teräs ja betoni. Esimerkiksi VTT:n laboratorioissa on jo onnistuttu tuottamaan betonia, joka sitoo kovettuessaan hiilidioksidia ja muuttuu päästölähteestä hiilivarastoksi.

JAA

LUETUIMMAT