Business Finland käynnistää Smart Mobility -ohjelman

100 miljoonan euron hankkeella halutaan luoda uutta liiketoimintaa.

12.09.2018
Teksti Esko Lukkari

Business Finland käynnistää Smart Mobility -ohjelman. Vuodet 2018-2022 kattavan ja 50 miljoonan euron ohjelman tavoitteena on auttaa yrityksiä hyödyntämään liikenteen, logistiikan ja liikkumispalveluiden murroksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka voisivat saada merkittäviä määriä EU-rahoitusta. Smart Mobilityn keskeisiä teemoja ovat saumattomat kuljetusketjut, päästöjen vähentäminen ja datan hyödyntäminen.

Liikennemarkkinoiden koko maailmanlaajuisesti on noin 6500 miljardia euroa vuodessa ja Suomessa noin 30 miljardia. Markkinat ovat voimakkaassa murroksessa; autojen ja kyytien jakaminen, MaaS ja taksimarkkinoiden uusjako muuttavat alan liiketoimintamalleja. Digitaalisuus ja uudet teknologiat uudistavat alaa muun muassa autonomisten ajoneuvojen ja laivojen, dronien ja hyperloopin myötä.

Business Finland tiedotti Smart Mobility -ohjelmasta 6.9.

”Suomella on mahdollista ottaa edelläkävijän roolia uusien liiketoimintamallien, digitaalisten teknologioiden ja tekoälyn avulla. Kun nämä vahvuudet hyödynnetään avoimen data- ja alustatalouden elementtejä soveltaen, voimme tuoda kansainvälisille markkinoille kiinnostavia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja, jotka haastavat ketteryydellään ja innovatiivisuudellaan suuremmatkin toimijat. Smart Mobility -ohjelman yksi tärkeimmistä tehtävistä on mahdollistaa juuri tällaisten ratkaisuiden synty”, kertovat tiedotteessa Business Finlandin Hanna Marttinen-Deakins ja Mika Klemettinen.

Ohjelma tavoittelee merkittävien toimijoiden tuloa Suomeen hyödyntämään toisaalta olemassa olevia testialustoja ja toisaalta edistämään uusien innovatiivisten yhteistyökuvioiden syntyä.

Smart Mobility -ohjelmalla on kolme teemaa, joihin tavoitellaan uutta liiketoimintaa, vientiä ja siten kansainvälisen tason ratkaisuja suomalaisilta yrityksiltä:

1. Ihmisten ja tavaroiden saumattomat, resurssitehokkaat kuljetusketjut.

2. Alaa uudistavat liikkumisen palvelut, jotka hyödyntävät ja jakavat dataa.

3. Ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa tiukkenevat päästörajat ja jopa alittaa ne, sekä ratkaisut, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Ohjelman palveluja ovat rahoitus, Invest in Finlandin palvelut uusien ekosysteemien luomisessa, yritysten kansainvälistymispalvelut, verkottumispalvelut sekä alan tutkimustiedon välittäminen. Kansainvälistyminen kohdistuu ohjelman alkuvaiheessa erityisesti Saksan, Ruotsin, Japanin, Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille.

Ohjelma on tarkoitettu muun muassa palvelu-, ICT- ja valmistavan teollisuuden yrityksille, tutkimusorganisaatioille, kunnille ja kaupungeille.

Ohjelman arvioitu rahoitus Business Finlandista on noin 50 miljoonaa euroa, jonka myötä ohjelmasta rahoitettavaksi suunniteltujen hankekokonaisuuksien kokonaisbudjetti nousee noin 100 miljoonan euron tasolle yhdessä asiakasrahoituksen kanssa. Ohjelman tavoitteena on myös luoda konsortioita, jotka saavat merkittävän määrän EU-rahoitusta.

JAA