Päämainos

Destia jatkaa Itä-Suomen LAM-pisteiden kunnossapitoa

15.09.2017
Teksti Marika Javanainen

Destia on voittanut Itä-Suomen liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) huoltopalvelusopimuksen vuosille 20172020. Sopimukseen sisältyy lisäksi kaksi optiovuotta.

Sopimusalueeseen kuuluu 130 mittauspistettä Itä-Suomen alueella: Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa.

LAM-pisteiden avulla kerätään tietoa tieliikenteestä tien päällysteeseen upotetun induktiosilmukan avulla. LAM-laite rekisteröi pisteen yli ajavat ajoneuvot sekä niiden suunnan, nopeuden, pituuden ja ajoneuvoluokan.

"Destia on huoltanut LAM-pisteitä alueella jo viimeisen viiden vuoden ajan. Työ vaatii tarkkuutta, koska herkkien laitteiden lisäksi myös toimintaympäristö luo omat haasteensa työturvallisuudelle. Työt tehdään tien päällä, joten meidän on huomioitava sekä työntekijöiden että liikenteessä liikkuvien liikenneturvallisuus", kommentoi Destian tiedotteessa projektista vastaava Teuvo Nikkinen.

Aktiivisia LAM-pisteitä on tällä hetkellä Suomessa noin 500, ja Destia huoltaa niistä suurinta osaa.

Fakta: LAM-piste

  • Toiminta perustuu päällysteen sisälle upotetun silmukan sähkomagneettiseen induktioon, jolloin ajoneuvon metallinen massa aiheuttaa muutoksen silmukan magneettikentässä.
  • LAM-piste muodostuu kullakin kaistalla olevasta kahdesta induktiosilmukasta ja tiedonkeruuyksiköstä.
  • LAM-laite rekisteröi pisteen ylittävät ajoneuvot, jolloin jokaisesta ajoneuvosta saadaan ohituksen kellonaika, ajosuunta, ajokaista, ajonopeus, ajoneuvon pituus, peräkkäisten ajoneuvojen aikaero ja ajoneuvoluokka.
  • Liikennevirasto tuottaa LAM-tiedoista valmiita raportteja sekä omaan käyttönsä että sidosryhmilleen. Raportit ovat tarjolla myös avoimena datana.
  • LAM-raakadatapalvelun kautta on saatavissa kaikki mittausdata aina vuodesta 1995 alkaen.

JAA

LUETUIMMAT