Espoo vähentää hiiliriippuvuuttaan
Teknologia 26.10. 10:00

Espoo vähentää hiiliriippuvuuttaan

Fortum rakentaa Kivenlahteen biolämpölaitoksen.

26.10.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Fortum

Espoon ottaa pitkän askeleen pois fossiilipolttoaineista. Fortum korvaa Espoossa osan hiilipohjaisesta lämmöntuotannostaan rakentamalla Kivenlahteen 40 miljoonan euron biolämpölaitoksen.

Laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita. Espoon kaukolämmityksen hiilidioksidipäästöt putoavat 14 prosenttia.

Laitos on polttoteholtaan 49 MW ja sen hyötysuhdetta parannetaan tehokkaalla savukaasulauhduttimella tuottaen lämpötehoksi parhaimmillaan 58 MW. Laitoksen lämmöntuotanto on 350-380 GWh, mikä vastaa yli 21 000 omakotitalon vuotuista lämmönkulutusta.

Fortum tiedotti asiasta 23.10.

Laitoksen rakentaminen on iso askel kohti Espoon hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa, sillä laitos mahdollistaa vanhan hiililämpökattilan poistamisen Suomenojalla.

Uuden laitoksen rakennustyöt käynnistyvät tämän vuoden marraskuussa, ja lämmöntuotanto on alkaa vuonna 2020. Lämpölaitos sijoittuu Kivenlahden nykyiselle laitosalueelle, jossa tuotetaan kaukolämpöä jo kahdella puupellettikattilalla.

"Tavoitteenamme on tuottaa kaukolämpöä tulevaisuudessa ilman polttoaineiden polttamista. Hyödynnämme jo hukkalämpöä ja hajautettuja lämmöntuotantotapoja avoimessa kaukolämpöverkossamme. Rakennamme älykästä energiajärjestelmää, jossa energian tuottajat ja tarvitsijat ovat toisiinsa yhteydessä digitaalisesti. Ratkaisujen laajentaminen vie aikaa, ja sillä välin uusi biolämpölaitos turvaa entistä ekologisemman lämmönsaannin", sanoo tiedotteessa Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Mikael Lemström.

Uuden laitoksen avulla Espoon kaukolämpöverkossa käytettävien uusiutuvien energiamuotojen osuus kasvaa noin 60 prosentilla ja fossiilisista polttoaineista syntyvät hiilidioksidipäästöt vähenevät 90 000 tonnia vuodessa, mikä on noin 14 prosenttia Espoon kaukolämpötuotannon nykyisistä hiilidioksidipäästöistä.

Fortum ja Espoo ovat tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa ne sitoutuvat kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020-luvun loppuun mennessä.

JAA