Päämainos
LuxTurrim 5G-hanketta vetävä Nokian johtaja Juha Salmelin ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä vastaanottivat maailman älykaupunki -palkinnon Lontoossa vuonna 2018.
Teknologia 05.11. 13:17

LuxTurrim 5G-hanketta vetävä Nokian johtaja Juha Salmelin ja Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä vastaanottivat maailman älykaupunki -palkinnon Lontoossa vuonna 2018.

Espoon älykaupunkihanke laajenee

LuxTurrim5G-hanke saa rinnalleen Neutral host -operaattorimallin pilotoinnin.

05.11.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat Lux Turrim 5G / Ilpo Musto

Nokian vetämän Espoon älykaupunkihankkeen toisessa vaiheessa 5G-älypylväskonseptia tuotteistetaan ja pilotoidaan käytännössä. Liikenteen logistiikka ja palvelut ovat yksi avainalue.  

Espoon Kerasta aiotaan tehdä myös älykaupungin kansainvälinen referenssikohde.

LuxTurrim5G-ekosysteemin toisena tavoitteena on luoda erilaista dataa hyödyntävä alusta ja kehittää kaupungeille uusia digitaalisia palveluja. Tähän liittyy myös ns. Neutral host -operaattorimallin pilotointi. 

Hanketta koordinoiva konsulttiyhtiö Spinverse tiedotti asiasta 5.11.

Yritysten ja Business Finlandin rahoittamassa kahden vuoden ja noin 26 miljoonan euron kehitystyössä on 26 partneria. Tavoitteena on edetä Espoon pilotin kautta maailmalle tähtäimessä kymmenien miljardien älykaupunkimarkkinat. 

Toukokuussa päättyneessä LuxTurrim5G-hankkeen ykkösvaiheessa kehitettiin ns. 5G-älypylväskonsepti, jossa valaisinpylvääseen on integroitu 5G-tukiaseman ohella mm. sää- ja ilmanlaatu-sensoreita, videokameroita, näyttöjä, sähköautonlatausyksikkö ja muita laitteita. Pilotit Nokian kampuksella Espoossa ovat herättäneet kiinnostusta ympäri maailmaa.

Lisää yrityksiä mukaan

Toisessa kehitysvaiheessa on mukana useita uusia yrityksiä, kaikkiaan 26 kumppania ja pitkälti toista sataa eri alojen avainasiantuntijaa. Uusia teknisiä ratkaisuja kehitetään radioteknologiaan, datankäsittelyyn, materiaaleihin, sensoreihin ja kaupunkisuunnitteluun. 

Erityisesti kehitetään uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja muun muassa liikenteeseen, logistiikkaan, energianhallintaan, kaupunki-infran rakentamiseen, terveyteen ja turvallisuuteen sekä palvelujen operointiin. 

Spinversen koordinoima jatkohanke koostuu kahdesta toisiinsa kiinteästi nivoutuvasta projektista: LuxTurrim5G+ keskittyy älypylväskonseptin tuotteistamiseen ja pilottiverkon laajentamiseen Espoon Kerassa. Neutral Host Pilot paneutuu datapohjaisen liiketoiminnan ja palveluiden synnyttämiseen sekä älyverkon rakentamiseen ja operointiin.

 ”Yhteistä data-alustaa ei ole vielä olemassa, sitä kaipaavat niin kaupungit kuin mobiilioperaattoritkin. Tämä on hieno mahdollisuus yhdistää voimat ja saada älypylväistä ja data-alustasta kokonaisuus, joka hyödyntää kaikkia”, sanoo tiedotteessa LuxTurrim5G ekosysteemin vetäjä, Nokian Juha Salmelin

 LuxTurrim5G-verkko selkärankana 

Älykaupungit odottavat supernopeaa 5G-verkkoa, jotta ne pystyvät rakentamaan haluamiaan palveluita. Tiheän valaisinpylväisiin perustuvan 5G-verkon rakentaminen tuo myös uusia haasteita. 

 ”Nyt syntyvillä tietovirroilla mahdollistetaan se, että ihmiset voivat toimia fiksusti ja ekologisesti kaupunki-ympäristössä ja sen suunnittelussa ja rakentamisessa. Tuomme ihmisten saataville uudenlaista, ennakoivaa tietoa kaupungin toiminnasta, esimerkiksi siitä, missä kunnossa kaupunki-infra on, mikä on ilman laatu sisällä tai ulkona, miten välttää liikenneruuhkat tai mikä on turvallisin reitti lapsen koulumatkalla”, sanoo A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen

 Infran suunnittelussa ja toteuttamisessa on mukana A-Insinöörien ohella mm. Sitowise, Caruna, Destia sekä Espoon kaupunki. Älypylväskehitystä vetävät Tehomet ja Orbis. Moderni kaupunkisuunnittelu tuo mukaan 3D-mallit ja digitaaliset kaksoset, jotka mahdollistavat tehokkaan datan hyödyntämisen paitsi valmiissa kaupungissa, myös sen rakennusvaiheessa. Sähkö- ja televerkkojen yhteisrakentaminen tuo kustannustehokkuutta.  

Data liikkeelle luotettavasti 

 LuxTurrim5G-älypylväsverkko mahdollistaa nopeat tieto-liikenneyhteydet ja laajan sensoriverkon, jolla kerätään tietoa ympäristöstä, liikenteestä, säästä, energiankäytöstä ja luodaan tilannekuvaa kaupungin ja yritysten käyttöön. 

Kaupungilla on jo nyt iso määrä erilaista dataa, jota voitaisiin hyödyntää uusien palvelujen kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena onkin luoda data-alusta, joka pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään eri lähteistä saatavia isoja datamassoja. 

Hankkeessa yksi tutkimuskohde on ns. Neutral host -operaattorimalli, jossa ”neutraali” paikallinen operaattori hoitaisi verkon rakentamisen ja operoinnin sekä toisi data-alustan paikallisten palveluntuottajien käyttöön. 

Datamarkkinoiden pelisääntöihin pureudutaan VTT:n, Aallon ja Helsingin yliopiston voimin. Hankkeen tavoitteena on selvittää erilaisia käyttötapauksia ja liiketoimintamalleja ja pilotoida Neutral host -operointimallia Keran alueella.  

 ”Neutral host -mallit voisivat mahdollistaa 5G-verkkopalveluiden rakentamisen kustannustehokkaasti kaupunkeihin ja liikenneväylille. 5G:n laaja rakentaminen edellyttää myös uudenlaisia lähestymistapoja esimerkiksi liiketoimintamalleihin ja infrastruktuurin jakamiseen samoin kuin uudenlaiset toteutukset mahdollistavaa tele- ja taajuussääntelyä”, sanoo Heidi Himmanen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 5G Momentum -ekosysteemistä. 

 Älykaupungin uudet palvelut 

Äskettäin maailman parhaana itseohjautuvien ajoneuvojen startup-yrityksenä palkitun Sensible4:n GACHA-robottibussi hyödyntää nopeaa 5G-verkkoa ja laajentaa LuxTurrim5G-sensorialustaa. 

Vediafi ja Agora Networks kehittävät VTT:n tukemana uusia ratkaisuja ns. last mile -logistiikkaan ja varmistavat tehokkaat toimitusketjut. Oma kehitysalueensa on kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät palvelut ja uudet toimintamallit kuten virtuaalimallinnus, Digital Twin ja modernit ratkaisut tiedonhallintaan, joita viedään eteenpäin Sitowisen ja A-Insinöörien vetämänä. 

Uusia energiaratkaisuja ja palveluita kehittää mm. Caruna. Vaisalan johdolla sää- ja ilmanlaatutietoa hyödynnetään liikenteenohjauksessa, energiankäytön ohjauksessa sekä terveyteen liittyvien asioiden arvioinnissa. Link Design tuo palvelumuotoilun mukaan kehitystyöhön. Nopea 5G-yhteyksiin ja laajaan datapohjaan perustuva älyverkko mahdollistaa kaupungin turvallisuuteen, liikenteeseen ja energiaan liittyviä asioita. Tässä ovat sensoriverkon lisäksi Telesten videovalvontapohjaiset ratkaisut tärkeitä. 

“Jatkamme yhteistyötä Nokian ja tutkimuskonsortion kanssa toimittaaksemme tiheitä havaintoverkkoja sekä digitaalisen ilmanlaadun malleja ja ennusteita luodaksemme terveellisiä, kestäviä ja tuottavia kaupunkiympäristöjä”, kertoo Vaisalan sää- ja ympäristöliiketoiminnan kehitysjohtaja Erik Sucksdorff.    

 ”Uusi Kera on ensimmäinen paikka kaupunkijunaradan varrella, jossa rakennetaan tulevaisuuden älykaupunkia.”, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.  

Uuteen Keraan syntyy vähintään 14000 ihmisen ja 10000 työpaikan älykäs kaupunginosa. Kerasta rakennetaan kestävän kaupunkikehittämisen helmeä ja kansainvälistä referenssikohdetta.

Vuoden loppuun mennessä valmistuvassa ensimmäisessä pilottivaiheessa rakennetaan 15 älypylvään verkko Nokian kampukselta Keran rautatieasemalle, mikä tukee mm. itseajavan robottibussin liikennöintiä. Ensi vuonna suunnittelussa ovat jo kansainväliset pilotit, joihin liittyen kyselyitä on jo tullut useita. 

 LuxTurrim5G-ekosysteemi koostuu kahdesta rinnakkaisesta hankkeesta: 

 LuxTurrim5G+ 

Mukana: Nokia Bell Labs, Premix, Teleste, Vaisala, Indagon, Ensto, Rumble Tools, Orbis, Tehomet, Destia, VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto 

Neutral Host Pilot 

Mukana: Nokia, Sitowise, Caruna, Vaisala, A-Insinöörit, Link Design & Development, Vedia, Agora Networks, Sensible 4, Espoon kaupunki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Aalto-yliopisto, VTT, Helsingin yliopisto 

JAA