Jukka Ruusunen johtaa Huoltovarmuusneuvostoa

28.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen toimii Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtajana kaudella 1.7.2018–30.6.2021. Varapuheenjohtaja on ylijohtaja Riku Huttunen, Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Valtioneuvosto asetti 13.6.2018 uuden Huoltovarmuusneuvoston kaudelle 1.7.2018–30.6.2021.

Neuvostossa ovat edustettuina sekä yksityinen että julkinen sektori. Sen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä esittää huoltovarmuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Huoltovarmuusneuvostossa on 26 jäsentä. Neuvoston pääsihteerinä toimii Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja.

Neuvostossa ovat jäseninä:

Valtiosihteeri Matti Anttonen, ulkoministeriö
Johtokunnan 3. puheenjohtaja Markus Eerola, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Förvaltning- och utvecklingschef Dan E. Eriksson, Ålands Landskapsregering
Toimitusjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj
Head of Group Marketing, Sales and Customer Service Staffan Herlin, Finnlines Oyj
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Vesa Itkonen, Samat Nordic
Kansliapäällikkö Jukka Juusti, puolustusministeriö
Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum Oy
Toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry
Liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus, Neste Oil Oyj
Valtiosihteeri Paula Lehtomäki, valtioneuvoston kanslia
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj
Toimitusjohtaja Henry Nieminen, Insta Group Oy
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen, Suomen Pankki
Puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Johtaja Päivi Pelkonen, Finanssiala ry
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto
Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraalimajuri Timo Rotonen, Pääesikunta
Kansliapäällikkö Ilkka Salmi, sisäministeriö
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö

JAA