Päämainos
Kaasuhankintojen kulmakivet kuntoon
SponsoroituTeknologia 05.03. 09:04

Kaasuhankintojen kulmakivet kuntoon

Tiesitkö, että kaasujen hankinnassa eri toimialojen erityispiirteistä huolimatta on muutama yhteinen nimittäjä.

05.03.2021
Teksti Mika Konttila kuvat Unssplash

Kaasuja käytetään erilaisissa prosesseissa tai lämmityksessä lähes kaikilla toimialoilla, valmistavasta teollisuudesta aina terveydenhoitoalalle asti. Jokainen osa-alue on omanlaisensa ja vaatii erityisosaamista. Parhaimmillaan kaasuratkaisut parantavat kilpailukykyä ja turvallisuutta, pelastavat ihmishenkiä, sekä niistä saa tehokkaasti energiaa teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin. Kokosin tähän muistilistan hankinnoista vastaavalle. Näihin asioihin kannattaa kiinnittää kaasuhankinnoissa huomiota.

Miten valita oikea tuote, ratkaisu tai toimittaja?

Tyypillisesti kaasumarkkinoilla on rajattu määrä toimijoita, mutta usein vaihtoehtoisten toimittajien tuotteet tai palvelut eivät ole tuttuja. Nykyisellä kaasutoimittajalla voi myös olla vaihtoehtoisia tuotteita tai ratkaisuja tarjolla, joita se ei ole aktiivisesti tarjonnut. Mikäli kaasujen käyttö on merkittävää, on mahdollista siirtyä pulloista nestemäisiin säiliötoimituksiin tai aina on-site toimituksiin asti. Lisäksi pullokaasuissa on usein ns. vakio- ja premium-tuotteita, joista jälkimmäiset saattavat parantaa työturvallisuutta tai -tehokkuutta. Oma lukunsa on vielä kaasuyhtiöiden tarjoamat palvelut esim. kaasujärjestelmien kunnossapitoon liittyen. Nestekaasun ja muiden perinteisempien fossiilisten polttonesteiden suurkuluttajat voivat siirtyä käyttämään nesteytettyä maakaasua LNG:tä. LNG:n markkinat ovat Suomessa kehittymässä tarjonnan ja varastointiratkaisujen monipuolistumisen vuoksi.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen (kuva: Shutterstock)

Miten varmistan kilpailukykyisen hankintahinnan?

Teollisuus- ja lääkkeellisten kaasujen hinnat muuttuvat kaasuyhtiöiden hinnastomuutosten mukaisesti ja hintojen kilpailukyky kannattaa varmistaa aika ajoin tehtävillä kilpailutuksilla. Nestekaasun hinnat määräytyvät erilaisten maailmanmarkkinahintojen noteerausten ns. Platts’ien mukaisesti. Maakaasun hinta muodostuu Euroopan kaasupörsseissä. Tärkeä hinnoissa on seurata noteerausten ja valuuttakurssimuutosten aiheuttamia tyypillisesti kuukausittaisia hintamuutoksia ja tarkastaa, että toimittajan preemio on sovitun mukainen. Suurkäyttäjät voivat kiinnittää hintoja etukäteen sähkömarkkinoiden tapaan.

Kaasuenergian voi myös kilpailuttaa eri toimittajien kesken, koska Suomen maakaasumarkkinat vapautuivat vuoden 2020 alusta kilpailulle. Tyypillisesti kaasujen hinnat ovat alemmalla tasolla kesäaikana ja myös siksi hinnoittelumallin on syytä olla käyttöprofiiliin sopiva. Biokaasun käyttö voi lisäksi olla tärkeä arvovalinta kalliimmasta energiahinnasta huolimatta.

Mitkä ihmeen kustannuslisät?

Kaasumarkkinoilla veloitetaan lukuisia lisiä toimituksiin ja erilaisiin palveluihin tai tuotekustannuksiin liittyen. Kokonaiskustannuksista kaasun hinta itsessään saattaa olla pienempi osuus kuin erilaiset lisät ja vuokrat. Lisien perusteet on syytä selvittää ja mahdollisuuksien mukaan virtaviivaistaa.

Kuinka optimoin kaluston määrän?

Kaasuyhtiöt omistavat usein käytössä olevat pullot ja säiliöt, mikä sitoo asiakasta toimittajaan. Käytössä olevat pullot kannattaa inventoida säännöllisesti ja palauttaa ylimääräiset pullot kaasuyhtiölle. Kysymys on myös turvallisuudesta. Vuokrasopimushintojen optimointi myös käytön keston mukaan on tärkeää, koska varsinkin päivävuokrat tulevat säännöllisessä käytössä pitkäaikaisia vuokrasopimuksia huomattavasti kalliimmaksi. Säiliöiden tarkastuskustannuksista ja vastuista on syytä olla myös tietoinen.
 

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen (kuva: Unsplash)

Onko tilaus- ja toimitusprosessin optimointi järkevää?

Säiliökaasuissa toimitukset tapahtuvat yleensä automaattisesti kaukovalvontalaitteiden perusteella. Kaasukeskusten pullokaasut voidaan myös hoitaa automaattitoimituksilla. Kaasuyhtiöt veloittavat näistä palveluista. Tärkeä on varmistaa jokaiseen käyttöön soveltuva tilausmalli ja optimaalinen toimituskoko. Sähköiset tilausjärjestelmät ovat suositellumpia kuin puhelintilaukset, koska virheiden mahdollisuus on pienempi.

Kuulostiko tutulta ja onko kulmakivet kunnossa vai huojuuko joku nurkka? Näihin ja muihin kaasualan hankintoihin liittyviin kysymyksiin asiantuntevia vastauksia antaa:

Mika Konttila,
Partner, kategoria-asiantuntija kaasut Expense Reduction Analysts
fi.expensereduction.com
mkonttila@expensereduction.com
+358 50 5538 419

JAA

LUETUIMMAT