Koillisväylän kaapeli nytkähti eteenpäin

Varsinainen hankekehitysyhtiö on tarkoitus perustaa syksyllä 2019.

13.06.2019
Teksti Esko Lukkari

Cinia Oy solminut MegaFon-yhtiön kanssa aiesopimuksen Koillisväylä-kaapelin rakentamiseen tarvittavan hankekehitysyhtiön perustamisesta. Hankekehitysyhtiö on tarkoitus perustaa ensi syksynä.

Kansainvälisen hankkeen on tarkoitus valmistella uuden globaaleja yhteyksiä varmentavan tietoliikenneyhteyden rakentamista. Kaapeli palvelisi Arktisen alueen yhteystarpeita ja olisi Kainuun kannalta tärkeä.

Kainuun Liitto tiedotti hankkeesta 6.6.

Cinia Oy on Cinia-allianssin nimissä tehnyt MegaFon-yhtiön kanssa aiesopimuksen. Cinia-allianssiin kuuluu tässä vaiheessa kumppaneita japanista ja pohjoismaista sekä lisäksi kansainvälinen investointipankki. Aiesopimuksen tavoitteena on hankekehitysyhtiön perustaminen syksyllä 2019.

Kansainvälinen talous on yhä vahvemmin riippuvainen tietoliikenneverkkojen ja logistiikkajärjestelmien toimivuudesta. Koillisväylän kaapeli tarjoaa täysin uuden reitin ja siten merkittävästi varmentaa olemassa olevia globaaleja maa- ja merikaapeliyhteyksiä.

Kolmen mantereen yhdistäjä

Koillisväylän kaapeli tarjoaa dataliikenteelle pienimmän latenssin eli kulkuaikaviiveen Euroopan ja Aasian välillä. Tämä perustuu lyhimpään maantieteellisen reittiin sekä uusimpaan tekniikkaan.

”Tuleva koillisväylän tietoliikenneyhteys tukee arktisen alueen yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä.. Kaapeli liittäisi yhteen kolme mannerta, joilla asuu yhteensä 85 prosenttia maailman väestöstä”, sanoo Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

”MegaFon on ylpeä saadessaan liittyä tähän merkittävään kansainväliseen infrastruktuuriprojektiin, joka ei pelkästään liitä useita eri mantereita yhteen, vaan myös tukee MegaFonin toimintaa johtavana digitaalisten ratkaisujen toimittajana, mahdollistaen tietoliikenneverkkojen kehittämisen asiakkaillemme sekä Arktisella alueella että Kaukoidässä”, sanoo MegaFonin toimitusjohtaja Gevork Vermishyan.

Optinen merikaapeli

Merikaapeleissa kulkee jo noin 99 prosenttia globaalista internet-liikenteestä. Uudessa, noin 10 000 kilometrin arktisessa kaapeliosuudessa yhdistyvät kustannustehokkaasti datanopeus, aiempia yhteyksiä varmentava uusi fyysinen reitti sekä korkea käytettävyys. Globaaleista tietoliikenteen runkoverkoista on tähän asti puuttunut optinen merikaapeli, joka yhdistäisi Euroopan, Venäjän pohjoiset ja itäiset rannikkoseudut, Japanin ja Pohjois-Amerikan.

Cinia rakennutti ja otti vuonna 2016 käyttöön uudella teknologialla toteutetun, noin 1200 kilometrin C-Lion1-merikaapeliyhteyden Suomen ja Saksan välille. Hanke vahvisti yhtiön kykyä johtaa ja toteuttaa vaativiakin kansainvälisiä merikaapelihankkeita.

MegaFonilla on aikaisempaa kokemusta nopeiden kuitukaapeliverkkojen rakentamisesta ja operoinnista sekä Venäjällä että sen naapurimaissa. Tällä hetkellä yhtiö operoi omaa, yli 200 000 kilometrin valokuituverkkoa.

JAA