Päämainos

Kuljettajille tarjolla uusi sähköinen työkalu

Mun tiedot-palvelussa kuljettaja hallinnoi omia tietojaan.

30.08.2018
Teksti Esko Lukkari

Trafi, Liikennelabra ja Tilaajavastuu aloittavat MyDatan pilottikokeilun. Siinä hyödynnetään MyData-periaatetta uudessa Mun tiedot-palvelussa. Kokeiluun halutaan mukaan 200 ammattikuljettajaa ja työmaakokeilut käynnistyvät loppuvuoden aikana.

MyData-periaatteen mukaisesti ammattikuljettajat voivat itse jakaa, hallita ja hyödyntää kokeilun aikana omia ajo-oikeus- ja ammattipätevyystietojaan.

Trafi tiedotti asiasta 23.8.

Nykyisen korttipinon sijaan kuljettaja vahvistaa MyDatassa Tilaajavastuun myöntämällä Valttikortilla, että hänellä on oikeus käsitellä vaativia kuljetuksia turvallisesti sekä liikenteessä että tehdas- ja työmaa-alueilla.

Kuljettaja päättää itse Trafin ylläpitämien kuljettajan omien ajo-oikeustietojen sähköisestä jakamisesta pilotoitavalla Mun tiedot -palvelulla.

”Testipalvelu on hyvä esimerkki siitä, miten MyData-periaatetta voidaan hyödyntää palvelujen tuottamisessa. Haluamme rekistereistämme olevan tiedon käyttöön ja samalla antaa mahdollisuuden päättää omien tietojen käytöstä,” kertoo tiedotteessa Trafin kehityspäällikkö Päivi Väisänen.

Ensikokeilu ammattikäytössä

”Henkilö- ja pätevyystietojen sähköinen jakaminen sekä hyödyntäminen ovat aiempaa keskeisemmässä roolissa digitalisaatiokehityksessä. Harva miettii, miten tämä tehdään moraalisesti oikein. Haluamme palvelun, jossa ihmisellä on päätäntävalta tietojensa käytöstä. Pilotissa kokeillaan ensimmäistä kertaa maailmassa, miten MyData -periaate toimii ajo-oikeustietojen hyödyntämisessä ammattikäytössä”, sanoo varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki Tilaajavastuulta.

”Tässä kokeiluissa on kyse ennen kaikkea luottamuksen muodostamisesta yritysten, julkisen sektorin ja yksittäisen kansalaisen välille MyDatan periaatteiden mukaisesti, jotta käyttäjälähtöisiä palveluja voidaan muodostaa,” sanoo Trafin johtava asiantuntija ja Liikennelabraa koordinoiva Noora Lähde.

Kokeilussa on mukana Trafin ja Tilaajavastuun lisäksi Tilaajavastuun partnereita ja asiakasyrityksiä. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 kuljettajaa ja työmaakokeilu on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 loppuun mennessä. Kokeilu on esillä MyData-konferenssissa 29.–31.8.2018 Helsingissä.

JAA