Päämainos
L3Pilot tutki henkilöautojen autonomista ajamista
Teknologia 01.12. 06:28

L3Pilot tutki henkilöautojen autonomista ajamista

Volkswagenin koordinoimassa hankkeessa mukana 13 eurooppalaista auton valmistajaa.

01.12.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Volkswagenin koordinoimassa L3Pilotissa on testattu Euroopassa on ensi kerran henkilöautojen SAE3-tason automaattiajamista kenttäkokeilla. SAE-3-tason automaattiajamisessa autossa mukana oleva kuljettaja ei osallistu ohjaamiseen.

Suomalainen Sensible4 -yhtiö kehittää 4-tason automatiikkaa, jossa kuskia ei tarvita autossa enää lainkaan vaan ajoneuvo on etäohjauksessa.

Volkswagenin koordinoiman EU:n lippulaivahankkeen L3Pilotin tutkimus osoitti, että automaatio vähentää liikenneonnettomuuksia. Eniten turvallisuushyötyjä voidaan saada kaupunkialueilla.

Kenttäkokeilla selvitettiin SAE3-tason automaattiajoa moottoriteillä ja taajamissa useissa Euroopan maissa. Kokeissa olivat mukana lähes kaikki Euroopassa toimivat ajoneuvovalmistajat: testiajoihin osallistui 750 kuljettajaa ja 70 autoa 13 valmistajalta. 

VTT tiedotti asiasta 25.11.

SAE3-automaation avulla auto voi ajaa ilman ihmiskuljettajaa määrätyissä tieympäristöissä ja olosuhteissa, esimerkiksi moottoritiellä hyvällä säällä. Kuljettajan ei tarvitse valvoa järjestelmää automaattiajon aikana, mutta hänen on jatkettava ajamista, kun tullaan automaattiajoon soveltuvan toiminta-alueen rajalle.  

VTT oli mukana vaikutusarvioinnissa

Kenttäkokeiden testiajoissa moottoriteillä kertyi yli 400000 ajokilometriä ja kaupunkiympäristössä yli 24000. Mukana oli useita eurooppalaisia tutkimuslaitoksia. VTT vastasi käytettyjen tutkimusmenetelmien kehittämisestä ja osallistui automaattiajon vaikutusten arviointiin. Evaluointi kattoi koko ketjun suorista ajotapaan ja käyttäjään liittyvistä vaikutuksista epäsuoriin yhteiskuntataloudellisiin vaikutuksiin. 

”Oli hienoa päästä kokemaan tulevaisuuden liikkumista kenttäkokeissa, kun autot ajoivat automaattiajoa moottoriteillä 130 km/h nopeuteen asti. Automaattiajoa suoritettiin myös muun muassa Brysselin keskustassa niin pääkaduilla kuin kapeilla kujillakin. L3Pilotin jatkohankkeessa tutkimme, miten automaation toiminta-aluetta saataisiin laajennettua eri sää- ja liikenneympäristöissä”, sanoo tiedotteessa VTT:n johtava tutkija Satu Innamaa. 

Vähentää onnettomuuksia  

Automaattiajon vaikutuksia liikenneturvallisuuteen arvioitiin kenttäkokeissa kerätyn aineiston ja laajojen simulointitutkimusten avulla. Arvioinnin mukaan SAE3-automaatio vähentää tehokkaasti liikenneonnettomuuksia toiminta-alueillaan. 

Suurimmat turvallisuusvaikutukset voidaan saavuttaa kaupunkiajossa, sillä taajamissa onnettomuuksia sattuu huomattavasti enemmän kuin moottoriteillä. Automaattinen ajo voisi vähentää onnettomuuksia kaupunkialueella noin kymmenen kertaa enemmän kuin moottoriteillä. Automaatio voi myös aiheuttaa uusia onnettomuuksia, mutta niiden määrä arvioitiin hyvin pieneksi. 

Automaation vaikutukset moottoritieliikenteen CO2-päästöihin tai matka-aikoihin arvioitiin yleisesti ottaen vähäisiksi Euroopan tasolla tarkasteltuna. Ruuhkaolosuhteissa voitaisiin kuitenkin saavuttaa kohtalaisen suuria myönteisiä vaikutuksia. 

Mukavuutta liikkumiseen 

Automaatio voi vaikuttaa myös liikkumisen mukavuuteen. Käyttäjäkokemuksia selvitettiin kenttäkokeiden lisäksi niitä täydentävillä lisätutkimuksilla, joihin osallistui yli 600 henkilöä, ja globaalilla kyselytutkimuksella, johon vastasi yli 36 000henkilöä. Vastausten mukaan ihmiset käyttäisivät automaation vapauttamaa aikaa etenkin rentoutumiseen, viihteeseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Harva työskentelisi automaattiajon aikana. 

Mahdollisuus automaattiajoon vaikuttaisi myös matkareitin ja kulkuneuvon valintaan. Ihmiset olisivat valmiita hyväksymään pidemmän tai ruuhkaisemman reitin, jos sen voisi ajaa automaatiolla. Kulkutavaksi valittaisiin useammin auto joukkoliikenteen, pyöräilyn tai kävelyn sijaan.

JAA