Päämainos
Sähkötien tarvitsema sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä eli auringolla ja tuulella. 
Teknologia 23.03. 09:21

Sähkötien tarvitsema sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä eli auringolla ja tuulella. 

Lund laajentaa sähkötiekokeiluaan

Ruotsissa pilotoiva EVolution Road loisi uudenlaisen tehokkaamman sähköbussiliikenteen.

23.03.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat EVolution Road

Ruotsissa Lundin kaupungin sähkötiehankkeessa (EVolution Road) on siirrytty uuteen vaiheeseen. Paljon julkisuutta saanut sähkötie on nyt kilometrin pituinen ja se on saanut 10 miljoonan euron lisärahoituksen.

Ruotsin tavoitteena on kehittää sähköbusseille aivan uudenlaista latausteknologiaa ja lisätä julkisen liikenteen tehokkuutta ja säästää aikaa ja rahaa.

EVolution Road tiedotti hankkeen etenemisestä 15.3.

Sähkötien asennukset alkoivat toukokuussa 2020 ja hanke jatkuu aina vuoden 2022 loppuun saakka. Sähkötie on busseille tarkoitettu tieosuus, jolla sähköbussien akkuja voidaan ladata ajon aikana suoraan tiehen upotetun sähkökiskon avulla. 

Sähköbussin lataaminen ajon aikana säästää aikaa, energiaa ja lisää bussiliikenteen tehokkuutta. Kun bussi ajaa sähkötietä kilometrin matkan, lataa se samalla akkuja kolmen kilometrin pituista matkaa varten.

Tavoitteena on sähkötieverkosto

Aluksi Lundin keskustaan rakennettiin viime vuonna 500 metriä pitkä kokeilutie. Sähkötie kulkee Getingevägeniä pitkin Lundin kaupungin keskustassa omalla kaistallaan, jolloin se ei häiritse muuta liikennettä. Nyt sähkötietä on pidennetty kilometrin pituiseksi ja tavoitteena on asteittain laajentaa sitä sähkötieverkostoksi. 

Lundissa testaan kahta eri sähköbussien lataustekniikkaa. Toisessa latauskisko sijoitetaan tien pinnan yläpuolelle ja toisessa kisko on upotettu tiehen.  

Pilotissa mukana monia tahoja

Hankkeen teknologiaa kehittää Elonroad AB ja Lundin yliopisto on myös siinä mukana. Muut hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Ramboll, Solaris Sverige, Skånetrfiken ja VTI.

Ruotsin Liikenneviraston sähkötiehanketta, jota rahoittaa Ruotsin Kuljetushallinnon (Sveriges Transport Styrelsen) on tarkoitus laajentaa sähköistettyjen teiden verkostoksi, mikä olisi älykäs tapa poistaa kokonaan sähköautojen käytön kannalta välttämättömien latausasemien tarve.

Skånen innovaatiokeskuksen projektipäällikön Per Löfbergin mukaan sähkötien latausvirta aktivoituu vain sähköbussin alla ja virta on muulloin poissa päältä. Näin varmistetaan turvallisuus, etteivät sivulliset saa sähköiskua mikäli sattuisivat kulkemaan sähkötietä pitkin.

Sähkötien tarvitsema sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä eli auringolla ja tuulella. 

Ruotsin tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia vuoden 2010 tasosta. Vuonna 2045 päästöt pitäisi saada nollaan. Siksi maa kehittää vaihtoehtoja fossiilisille liikennepolttoaineille ja sähkötie on yksi pilottihanke

JAA

LUETUIMMAT