Päämainos
Vasemmalta Mikael Hannus, Marcus Wallenbergin säätiö, Herbert Sixta, Aalto-yliopisto, Ilkka Kilpeläinen, Helsingin yliopisto ja Johanna Buchert, Marcus Wallenbergin säätiö.
Teknologia 25.10. 10:02

Vasemmalta Mikael Hannus, Marcus Wallenbergin säätiö, Herbert Sixta, Aalto-yliopisto, Ilkka Kilpeläinen, Helsingin yliopisto ja Johanna Buchert, Marcus Wallenbergin säätiö.

Marcus Wallenberg -palkinto puupohjaisista tekstiilikuiduista

Aallon professorit Herbert Sixta ja Ilkka Kilpeläinen saivat arvokkaan tunnustuspalkinnon.

25.10.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Aalto-yliopisto

Vuoden 2022 Marcus Wallenberg -palkinto on myönnetty kahdelle Aalto-yliopiston professorille Herbert Sixtalle ja professori Ilkka Kilpeläiselle.

Palkinto tuli uudenlaisten ionisten liuottimien ja tekstiilikuitujen prosessin kehittämisestä. Innovaation avulla puubiomassasta voidaan tuottaa korkealaatuista tekstiilikuitua.

Ruotsin kuningas ojensi vuoden 2022 Marcus Wallenberg -palkinnon professori Ilkka Kilpeläiselle ja professori Herbert Sixtalle Tukholmassa 11. lokakuuta pidetyssä seremoniassa.

Aalto-yliopisto tiedotti palkinnosta 12.10.

Marcus Wallenberg -palkinto on kansainvälinen palkinto, jonka tarkoituksena on tunnustaa, kannustaa ja rohkaista uraauurtavia tieteellisiä saavutuksia, jotka edistävät merkittävästi tietämyksen laajenemista ja teknistä kehitystä metsätaloudelle ja metsäteollisuudelle tärkeillä aloilla.

Puuvillan korvaaja

Tekstiilikuitujen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa maapallon väestönkasvun vuoksi. Tekstiileissä tällä hetkellä pääasiallisesti käytettävä selluloosakuitu on puuvilla, mutta sen tuotantoa ei voida lisätä kattamaan kysynnän kasvua. Selluloosapohjaisten muuntokuitujen ominaisuudet ovat hyvin samankaltaisia puuvillan kanssa ja siksi niissä nähdään paljon mahdollisuuksia.

Selluloosapohjaisia muuntokuituja valmistetaan pääasiassa joko viskoosiprosessilla tai lyocell- prosessilla. Viskoosin valmistusprosessiin liittyy ympäristönäkökulmia prosessissa käytettävän myrkyllisen rikkihiilen vuoksi ja lyocell-prosessin haittana on liuottimen epästabiilius.

Tutkimusta onkin kohdennettu erilaisten selluloosaliuottimien kehitykseen. Ioniset liuottimet ovat herättäneet kiinnostusta vihreänä vaihtoehtona orgaanisille liuottimille eri prosesseissa. Ioniset liuottimet ovat suoloja, joiden sulamispiste on alle 100 astetta ja joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten alhainen höyrynpaine, hyvä lämmönkestävyys ja erilaisten orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden hyvä liuotuskyky.

Aallon ja Helsingin yliopiston yhteistyötä

Uutta ionisiin liuottimiin pohjautuvaa muuntokuitujen valmistusprosessia on kehitetty kahden tutkimusryhmän yhteistyönä Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Tutkimuksissa identifioitiin ja syntetisoitiin uudenlaisia tehokkaita ionisia liuottimia ja kehitettiin niiden avulla selluloosamuuntokuitujen tuotantoprosessi.

Tällä hetkellä prosessin toimivuutta testataan suuremmassa mittakaavassa. Professori Kilpeläisen johtama ryhmä Helsingin yliopistolla keskittyi kehittämään orgaanisiin emäksiin pohjautuvia ionisia liuottimia puubiomassan, kuten valkaistun tai valkaisemattoman massan, tai kierrätetyn selluloosamassan, liuottamiseen. Professori Sixta ryhmineen Aalto-yliopistossa on kehittänyt liotetun selluloosan kehruuprosessin tekstiilikuitujen valmistamiseksi.

”Tästä ainutlaatuisesta yhteistyöstä on tuloksena uusi, kestävä tapa tuottaa tekstiilikuitua puusta. Tällä innovaatiolla metsäteollisuudelle avautuu liiketoimintamahdollisuuksia, jotka pohjautuvat täysin uudentyyppisiin tuotteisiin”, sanoo tiedotteessa Johanna Buchert, Marcus Wallenberg - palkintolautakunnan puheenjohtaja.

Professori Herbert Sixta on toiminut professorina Aalto-yliopistossa vuodesta 2007 ja ollut biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtaja. Sixta on tehnyt pitkän uran teollisuudessa Lenzing AG Austrian palveluksessa keskittyen kehittämään teollisia regeneroituja selluloosakuituja ja niiden prosessointia.

Professori Ilkka Kilpeläinen toimi kemian professorina Oulun yliopistossa 2001–2003. Vuodesta 2003 lähtien hän on ollut orgaanisen kemian professori Helsingin yliopistossa. Kilpeläinen on lisäksi Liuotin Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Yritys on perustettu ionisten liuottimien tuotannon laajentamiseksi teolliseen mittakaavaan.

JAA