Päämainos

Metsäteollisuus vaatii valtiolta infrapanostuksia

10.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Metsäteollisuus ry:n mielestä hallituksen on ensi viikon kehysriihessä pidettävä kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja säätelyä. Metsäteollisuuden kasvava puuntarve edellyttää järjestön mukaan, että infraan kohdistetaan riittävästi rahoitusta.

Suomi on pidettävä investointeja houkuttelevana ja kustannuksiltaan kilpailukykyisenä sijaintipaikkana maailmanlaajuisessa kilpailussa. 

”Poliittisilla päätöksillä on taattava reilut ja tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisessä kilpailussa toimiville yrityksille. Pitkäjänteisellä päätöksenteolla on merkitystä yritysten investointipäätöksiin”, sanoo tiedotteessa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuuden investoinnit ja lisääntynyt puuntarve edellyttävät ennen kaikkea toimivaa ja kustannustehokasta infraa. Järjestön mukaan puu on saatava metsistä liikkeelle ja tuotteet asiakkaille. Alemman tiestön rahoitus on turvattava.

”Liikenneväylien rahoitus, mukaan lukien yleiset ja yksityistiet sekä raakapuun terminaaliverkoston toisen vaiheen rahoitus ovat välttämättömiä puuhuollon turvaamiseksi. Väylämaksua tai rataveroa ei tule ensi vuodelle korottaa”, korostaa Jaatinen.

JAA