Mittari positiiviseen ilmastovaikutukseen

VTT ja yritykset kehittivät uudenlaisen hiilikädenjälkimittarin.

18.12.2018
Teksti Esko Lukkari

VTT on kehittänyt Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja suomalaisten yritysten kanssa mittarin positiivisten ilmastovaikutusten arviointiin. ”Hiilikädenjälkimittarilla ” uskotaan olevan käyttöä etenkin yritysten markkinoinnissa.

Ympäristövaikutukset ilmaistaan usein negatiivista vaikutusta kuvaavilla jalanjälkimittareilla, kuten tutuilla hiili- ja vesijalanjäljillä. Yrityksiltä on tähän asti puuttunut keinot positiivisten vaikutusten esittämiseen.

VTT:n mukaan suomalaisyrityksillä on mahdollisuus profiloitua edelläkävijöiksi viestimällä positiivisista ympäristövaikutuksista. Hiilikädenjälkeä voidaan käyttää muun muassa markkinoinnissa ja viestinnässä ja tuotekehityksen suuntaamisessa ilmastoystävällisemmäksi.

VTT tiedotti asiasta 11.12.

Hiilikädenjäljen taustalla on ajatus, että yritys kehittää tuotteita ja palveluja, joiden avulla sen asiakas pystyy pienentämään hiilijalanjälkeään. Laskenta osoittaa, kuinka suuren kädenjäljen yrityksen tuote aiheuttaa: mitä suurempi kädenjälki – sen parempi. Kun asiakas ottaa tuotteen käyttöönsä, pienenee asiakkaan jalanjälki.

Hiilikädenjälkeen voidaan vaikuttaa esimerkiksi parantamalla tuotteen energiatehokkuutta, pienentämällä materiaalin käyttöä, tekemällä raaka-ainevalintoja, kehittämällä kierrätettävyyttä, vähentämällä hukkamateriaalia, pidentämällä käyttöikää ja parantamalla käytettävyyttä.

Yritykset tyytyväisiä

"Erityisesti uusien tuotteiden myötä saavutettava hiilijalanjäljen pieneneminen on ollut helppoa demonstroida VTT:n kehittämien laskentamenetelmien avulla. Yhteistyö VTT:n ja muiden projektissa toimineiden yritysten kanssa on ollut mutkatonta ja auttanut ymmärtämään myös muiden teollisuuden alojen haasteita", sanoo tiedotteessa Pia Tanskanen, Head of Environment, Nokia.

"Hiilikädenjälki vaikuttaa hyödylliseltä työkalulta vähempipäästöisen tuotteen kuten uusiutuvista raaka-aineista valmistetun polttoaineen tarjoamien ilmastohyötyjen korostamiseen. Positiivisen hiilikädenjäljen esiin tuominen auttaa kuluttajia päätöksenteossa ja ohjaa heitä valitsemaan vastuullisempia tuotteita ja palveluita", sanoo Nesteen tutkija ja elinkaariarvioinnin asiantuntija Asta Soininen.   

Hiilikädenjälkimenetelmä ja -opas on toteutettu Business Finlandin, VTT:n, LUT:n ja yritysten rahoituksella vuosina 2016 - 2018. Kehitystyössä on ollut mukana seuraavat organisaatiot: Nokia, Neste, KONE, Paptic, Gasum, Biolan, AO allover, AM Finland, Metallinjalostajat ja Sitra.

VTT ja LUT jatkavat kädenjälkimenetelmien kehitystyötä 16 yrityksen kanssa laajentamalla tuotteen hiilikädenjäljen laskentamallia yritys- ja hanketasolle sekä muihin ympäristövaikutuksiin, kuten veteen, ravinteisiin, ilmanlaatuun ja resurssitehokkuuteen.

JAA