Päämainos

Oma sähköakkuteollisuus askeleen lähempänä

Keliberin litiumhydroksidipilotin koeajot valmistuneet Outotecin Porin laboratoriossa.

07.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomalainen sähköautojen akkuteollisuus on ottanut taas askeleen lähemmäksi toteutumistaan. Keliberin litiumhydroksidikoeohjelman onnistuneet pilot-kokeet on saatu valmiiksi aikataulussaan.

Litiumhydroksidi on yksi sähköakun avainkemikaaleista. Keliber aikoo avata Kaustisilla kaivoksen, joka tuottaa spodiumia, josta voidaan valmistaa taas litiumhydroksidia.

Outotecin Porin tutkimuskeskuksessa toteutettujen kokeiden aikana tehtiin liuotus-, ioninvaihto- ja kiteytyskokeet sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa. Pilot-kokeiden aikana saatiin valmistettua puhdasta litiumhydroksidia, joka alustavien tuoteanalyysien perusteella on akkulaatuista.

Keliber tiedotti asiasta 27.12.2018.

Koeohjelma jatkuu prosessin virtauskaavion optimoinnilla sekä yksityiskohtaisella teknisellä ja taloudellisella selvityksellä litiumhydroksidituotannon toteutettavuuden arvioimiseksi. Yhtiö odottaa koko koeohjelman valmistuvan Q1 2019 aikana.

”Olemme tyytyväisiä, että olemme pysyneet litiumhydroksidituotannon koeohjelmalle asetetussa tiukassa aikataulussa. Olemme saavuttaneet lopputuotteen laadulle asetetut tavoitteet ja saaneet pilot-kokeiden aikana tuotettua akkulaatuista litiumhydroksidia. Aloitamme välittömästi koeohjelman seuraavat tuotantoprosessin teknis-taloudelliseen suunnitteluun liittyvät vaiheet”, sanoo tiedotteessa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

JAA