Päämainos

PILCCU muuttaa kaivosjätteet hiiltä sitoviksi materiaaleiksi

Hankkeen tavoitteena kehittää hiiltä sitovia materiaaleja rakennusteollisuuden käyttöön.

21.04.2022
Teksti Esko Lukkari

Oulun yliopiston käynnistämässä PILCCU-hankkeen osaprojektissa kaivosjätteet ja hiilidioksidi aiotaan muuttaa hiilidioksidia sitoviksi rakennusmateriaaleiksi.

Nesteen Veturi-ekosysteemiin kuuluvaan ja Åbo Akademin vetämään PILCCU-hankkeeseen osallistuu joukko suomalaisyrityksiä ja tutkimuslaitoksia. Neste kehittää siinä polttoaine- ja kemikaaliratkaisuja ja projektin osana se tutkii hiilensidonnan ja hyödyntämisen mahdollisuuksia.

PILCCUn Oulun osuuden tavoitteena on käynnistää hiilidioksidia sitovien materiaalien pilottituotanto teollisia sovelluksia varten. Business Finland tukee PILCCU-hanketta. Ensivaiheen pilotointi vuonna 2024 tehdään Oulun yliopiston Mining Schoolin pilottilaitoksessa, joka on ainoa siihen soveltuva laitos Suomessa.

Kaivostoiminnassa syntyy vuosittain suuria määriä kaivosjätettä, kuten rikastushiekkaa ja sivukiviä, josta suurin osa on päätynyt kaatopaikoille. Nyt näille jätteille etsitään eri puolilla maailmaa uusia käyttökohteita.

Hankkeen muut osallistujat keskittyvät erilaisten prosessien parantamiseen ja Oulun yliopisto kehittää hiiltä sitovia materiaaleja, jotka soveltuvat rakennusteollisuuden käyttöön. Ensimmäinen materiaalikandidaatti on kipsilevytyyppiset materiaalit, joissa nykyisin käytetty neitseellinen kipsi korvataan mineraalilla, jonka kidehilassa on sitoutuneena hiilidioksidimolekyyli.

Hiilidioksidia vapautuu materiaaleista

Uudessa materiaalissa hiilidioksidi sitoutuu mineraaliin luonnollisen syklin mukaisesti. Suurin osa maapallon hiilidioksidista ei ole ilmakehässä, vaan pysyvästi sitoutuneena mineraaleihin, joista sitä vapautuu korkeissa lämpötiloissa. Esimerkiksi kalkkikiven ja kipsin ainesosista, kalsiumista, hapesta ja hiilestä, hiili vapautuu hiilidioksidina noin 700 asteen lämpötilassa, muun muassa sementin ja kalkin valmistuksessa.

PILCCU-hanke voi avata mahdollisuuksia ottaa laajamittaisesti käyttöön rakennuksia, joilla on nettonegatiivinen hiilijalanjälki. Rakennuksiin varastoitunut hiili sitoutuisi sadoiksi vuosiksi, jopa pysyvästi.

”Jos tämän kaltaiset rakennusmateriaalit tulisivat vaihtoehtoja halvemmiksi, laajamittaisesta hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista tulisi todellisuutta jo markkinavoimien vaikutuksesta”, sanoo tiedotteessa apulaisprofessori Päivö Kinnunen Oulun yliopistosta.

“PILCCU-projekti on kytköksissä pyrkimykseemme vähentää hiilidioksidipäästöjä Porvoon jalostamollamme, jotta voisimme kehittää siitä Euroopan kestävimmän jalostamon vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Outi Ervasti, Nesteen Vice President, Renewable Hydrogen.

AVAINSANAT

PILCCU

JAA