Päämainos
RIMA avuksi robotiikan käyttöönotossa
Teknologia 02.10. 07:00

RIMA avuksi robotiikan käyttöönotossa

Nelivuotinen EU-projekti tukee yrityksiä robotiikan sovellusten kehittämisessä teollisuuteen.

02.10.2019
Teksti Esko Lukkari

EU:n Horisontti 2020 –ohjelmaan kuuluvan RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance) kiihdytysprojektiin tavoitteena on yhdistää tutkimus- ja teollisuusorganisaatiot käyttämään robotiikkaa tarkastuksissa ja kunnossapidossa. 

RIMA on nelivuotinen projekti, jonka tarkoitus on tarjota 13 digitaalista innovaatiokeskittymää ja teollisuustoimijaa sisältävä verkosto tukemaan robotiikan käyttöönottoa – ja auttamaan pk-yrityksiä ja hieman suurempia yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja eri teollisuudenaloille.

RIMA on julkistanut haun 8,1 miljoonan euron vapaalla omalla pääomarahoituksella pienille, keskisuurille ja hieman isommille yrityksille. 

VTT tiedotti RIMAsta 19.9.

Haun kautta RIMAan valitaan 25 projektia kehittämään tarkastus- ja kunnossapitorobotiikkaa sovellusalueina vesi- ja jätevesi-infra, tiet, rautatiet ja kaupunki-infra, liikenne yleisemmin, ydinvoimateollisuus, öljy ja kaasu, energian tuotanto ja jakelu.

Valitut konsortiot voivat saada jopa 300 000 euroa vapaata omaa pääomarahoitusta sekä liiketoiminnan kiihdytyspalveluita. Konsortioille tarjotaan myös mahdollisuus hyödyntää RIMAssa mukana olevien 13 eurooppalaisen digitaalisen innovaatiokeskittymän (Digital Innovation Hubs) osaamista. Tarkoitus on edistää uusien eurooppalaisten robotiikkaratkaisujen innovointia ja kaupallistamista. 

Eurooppa on ykkönen

Tarkastus- ja kunnossapitotoimintojen taloudellisen markkina-arvon arvioidaan olevan 450 miljardia euroa. Robotiikan sovelluksilla on valtava tuottavuutta ja turvallisuutta parantava potentiaali, mutta robotiikan kokonaismarkkina-arvo on silti häviävän pieni suhteessa markkinoiden kokoon.

EU on tällä hetkellä tämän nopeasti kasvavan alan globaali johtaja, sillä yli puolet valmistajista on Euroopassa. Euroopassa on yli 50 prosenttia I&M-robotiikan tarjonnasta, mutta sen saattaminen markkinoille ja suuren potentiaalin sovelluksiin on haasteellista.

JAA