Fossiilisten polttoaineiden vähentämisen myötä Ruotsista tulee selkeä johtaja lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä.
Teknologia 19.03. 09:00

Fossiilisten polttoaineiden vähentämisen myötä Ruotsista tulee selkeä johtaja lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä.

Ruotsi siirtyy ilmailussa uusiutuviin polttoaineisiin

Maa aikoo nostavaa uusiutuvien osuutta lentopolttoaineissa asteittain vuodesta 2012 lähtien. Norja seuraa perässä.

19.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Ruotsi aikoo tehdä ilmailuliikenteestään fossiilisista polttoaineista riippumattoman vuoteen 2045 mennessä. Ruotsin ilmailualan päästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi maassa otettaisiin käyttöön kasvihuonekaasupäästöjen vähennysvelvoite. Myös Norja on lisäämässä asteittain uusiutuvien lentopolttonesteiden käyttöä.

Ruotsin vähentämistavoite olisi 0,8 prosenttia vuonna 2021 ja se nousisi 27 prosenttiin vuonna 2030. Tavoite saavutettaisiin sekoittamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta 1 prosenttiyksikkö (11 000 tonnia) vuodesta 2021 eteenpäin, viisi prosenttia (56 000 tonnia) vuodesta 2025 eteenpäin ja lopulta 30 prosenttia (340 000 tonnia) vuodesta 2030 eteenpäin. Tämän ehdotuksen myötä Ruotsista tulee selkeä johtaja lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä.

Neste tiedotti Ruotsin ohjelmasta 4.3.2019. Neste on maailman johtava uusiutuvan lentopolttonesteen kehittäjä ja valmistaja.

”Tarvitsemme edelläkävijöitä ja rohkeita maita, jotka toimivat ilmailun kestävän kasvun suunnannäyttäjinä. Haluan onnitella Ruotsia siitä, että se on asettanut riman erittäin korkealle lentoliikenteen päästövähennysten suhteen päätöksellään käyttää uusiutuvaa lentopolttoainetta. Tavoite on selkeä ja rohkea. Se osoittaa suunnan, jota kohti lentoliikenteen pitää edetä saavuttaakseen päästöjen vähennystavoitteet. Se myös antaa tarvittavaa kysynnän ennakoitavuutta Nesteelle ja muille uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajille biopolttoaineiden tuotannon kasvattamisen investointeihin”, kertoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker tiedotteessa.

Norja tulee perässä

Myös Norja on ilmoittanut velvoittavansa lentopolttoaineen toimittajat lisäämään polttoaineeseen vähintään 0,5 prosenttia biopolttoainetta vuodesta 2020 lähtien. Markkinoiden kapasiteetti riittää siihen, että Ruotsiin ja Norjaan voidaan toimittaa ennakoitu määrä uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Neste on tuottanut jätteistä ja tähteistä valmistettua Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta kaupallisessa mittakaavassa ja aikoo kasvattaa tuotantovolyymiaan tulevina vuosina. Neste on ilmoittanut investoivansa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiin. Tämän myötä uusiutuvan lentopolttoaineen tuotanto nousee vuositasolla jopa miljoonaan tonniin vuonna 2022.

Maailman lentoliikenne aikoo kunnianhimoisesti vähentää kasvihuonekaasupäästöjään siten, että vuodesta 2020 alkaen kasvu on hiilineutraalia. Vuoteen 2050 mennessä lentoliikenteen hiilidioksidin nettopäästöjä on määrä vähentää 50 prosenttia. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi ilmailualalla tarvitaan useita ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tällä hetkellä uusiutuva lentopolttoaine on ainoa realistinen vaihtoehto fossiilisille nestepolttoaineille lentoliikenteessä.

JAA