Sähköiset rahtikirjat kv-kuljetuksiin
Toimitusketjut 04.10. 10:44

Sähköiset rahtikirjat kv-kuljetuksiin

Hallituksen esitys edellyttää lakimuutosta

04.10.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitus esittää, että sähköisten rahtikirjojen käyttö sallittaisiin kansainvälisissä tiekuljetuksissa. Tämä edellyttää tiekuljetussopimuslain muuttamista. Hallitus antoi esityksensä 27. syyskuuta 2018.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta 27.9.

Sähköisten rahtikirjojen käyttö sisältyy tavarakuljetuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen, jonka lisäpöytäkirjan hyväksymistä hallitus esittää eduskunnalle.

Lisäpöytäkirja sallii sähköisten rahtikirjojen käyttämisen kansainvälisissä tiekuljetuksissa sopimusvaltioiden välillä, kun tähän asti sopimus on kattanut vain paperiset asiakirjat. Sähköisen rahtikirjan käyttäminen ei siten ole pakollista, vaan osapuolet voisivat sopia sen käyttämisestä paperisen asiakirjan sijasta.

Lvm:n mukaan esityksen tavoitteena on edistää logistiikkasektorin digitalisaatiota. Tietojen saaminen paperilta sähköiseen muotoon on edellytys logistiikkasektorin laajemmalle digitalisaatiolle ja tiedon paremmalle hyödyntämiselle kuljetusketjuissa.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot edistävät myös yritysten ja viranomaisten välistä tietojenvaihtoa, mutta ennen kaikkea ne helpottavat entistä joustavampien palvelujen syntymistä.

JAA