Päämainos
Suomi käynnistää neljä laserkeilauspilottia
Teknologia 14.01. 06:00

Suomi käynnistää neljä laserkeilauspilottia

Piloteilla selvitetään vesienhallintaa, metsien rakennetta, metsäteitä ja arkeologisia kohteita.

14.01.2021
Teksti Esko Lukkari

Maailmalla nopeasti yleistyneen laserkeilauksen uusia pilotteja käynnistetään lisää Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö antaa miljoonan euron rahoituksen neljälle pilottihankkeelle.

Varat hankkeisiin tulivat valtion neljännestä lisätalousaviosta. Hankkeet toteutetaan vuosina 2021-2022.

MMM tiedotti asiasta 22.12.2020.

Hankkeilla edistetään vesienhallintaa ja maanpinnanominaisuuksien tunnistamista, metsien rakenteen ja muiden monimuotoisuustunnusten arviointia, metsäteiden kuntokartoituksia sekä arkeologisten kohteiden automaattista tunnistamista laserkeilausdatasta.

”Hankehaussa saatiin 18 hakemusta, joista vain neljälle myönnettiin rahoitusta. Monta hyvää hanketta jäi rahoituksen ulkopuolelle”, sanoo tiedotteessa metsäneuvos Niina Riissanen

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä

MMM tukea laserkeilausohjelmassa datan hyödyntämistä ja uusien tarkkojen tietojen saamista hallinnon ja yhteiskunnan käyttöön. Hankkeet edistävät julkisen sektorin digi- ja teknologiaosaamista sekä lisäävät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. 

Kaikkia hankkeita toteuttaa useista organisaatioista muodostuva laaja konsortio. 

Kansallinen laserkeilaus tuottaa tarkkaa kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, sekä sen muodoista että maanpinnan päällä olevista kohteista. Suomi on jaettu ohjelmassa ennalta määriteltyihin maantieteellisiin alueisiin, jotka laserkeilataan säännöllisesti ennalta sovitun vuosikierron mukaisesti. 

Laserkeilausta on tehty viime vuodesta alkaen pistetiheydellä, jossa jokaiselle neliömetrille osuu viisi laserpistettä. Pistepilven tiheys on kymmenkertainen aiempaan verrattuna.

Laserkeilausaineistoa on hyödynnetty jo muun muassa maastomallien, tulvariskikarttojen ja metsävaratietojen tuotannossa.

JAA