Suomi terästeollisuuden päästöjen kimppuun
Teknologia 24.09. 09:50

Suomi terästeollisuuden päästöjen kimppuun

Kolmivuotinen 16,7 miljoonan euron hanke on yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisprojekti.

24.09.2019
Teksti Esko Lukkari

Neljä yliopistoa, VTT ja yhdeksän yritystä käynnistävät laajan Intelligent Steel Applications, ISA-hankkeen terästeollisuuden päästöjen vähentämiseksi. Kolmivuotinen projekti maksaa 16,7 miljoonaa euroa.

Terästeollisuus on teollisuusaloista suurin ilmastopäästäjä sementtiteollisuuden ohella. 

Suurista alan yrityksistä ISAssa ovat mukana SSAB Europe Oy, Wärtsilä Finland Oy, Ponsse Oyj, Ovako, ACGO Finland Oy ja Bronto Skylift Oy. Pk-sektoria edustavat Aker Arctic Oy, Global Boiler Works Oy ja Indalgo Oy.

Oulun yliopisto tiedotti hankkeesta 17.9.

Hankkeen tavoitteena on uusien terästuotteiden ja koneiden tehokas ja kestävä kehittäminen. Hankkeella halutaan nopeuttaa tuotekehitysprosessia sekä parantaa tuotteita, niiden suorituskykyä ja niihin liittyviä palveluita jotta tuotannon päästöt vähenevät.

ISA-hankkeen lähtökohta on erikoislujiin teräksiin, terässovelluksiin, moottoreihin ja mallinnukseen liittyvä osaaminen. Siinä kehitetään teknologiaa ja nopeutetaan kehitysprosesseja. Samalla tavoitellaan mahdollisimman pientä hiilijalanjälkeä.

”Päästöjen pienentäminen perustuu tuotteen painon laskuun, joka toteutetaan erikoislujilla teräksillä, hyvällä suunnittelulla, laadukkaalla tekemisellä ja hyödyntämällä moderneja työkaluja. Näillä toimilla tullaan saavuttamaan yli 15 prosentin hiilidioksidipäästöjen pienentyminen tuotteen elinkaaren aikana”, sanoo tiedotteessa hanketta koordinoivan Oulun yliopiston materiaali- ja konetekniikan professori Jukka Kömi.

”ISA-projekti mahdollistaa teknisen erikoislujien terästen jatkokehitystyön yhdessä suomalaisten asiakkaiden, yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa”, sanoo tuotekehityspäällikkö Pasi Suikkanen SSAB Europe Oy:stä.

Kolmiosainen hanke

Laaja kehittämishanke toteutetaan kolmena osahankkeena seuraavien kolmen vuoden aikana.

Niistä ensimmäisessä mukana olevat suuryritykset vahvistavat yhteistyötään ja siirtävät jo korkeatasoista osaamistaan pk-yrityksille. 

Toisessa osahankkeessa keskitytään nopeuttamaan tuotekehitystä digitalisaatiolla eli hyödyntämällä uusia työkaluja, kuten mallintamista, tekoälyä ja koneoppimista.

Kolmannessa osahankkeessa keskitytään uusien tuotteiden kehittämiseen. Keskiössä on tuottaa ratkaisuja erikoislujien terästen väsymiskestävyyden parantamiseksi. Hankkeessa keskitytään lujiin koneenrakennusteräksiin väsymiskriittisessä käytössä. Tavoitteena on samalla pienentää tuotteiden painoa, mikä pienentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

Yritysten ohella hankkeeseen osallistuvat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun ja Tampereen yliopistot sekä VTT Oy. Hankkeen rahoittavat siihen osallistuvat osapuolet ja Business Finland.

JAA