Suomi voi triplata tuulivoimansa

Pohjois-Pohjanmaa säilyy Suomen tuulivoimarakentamisen mekkana jatkossakin.

07.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) teettämän hankekartoituksen mukaan Suomessa on suunnitteilla yli 16 500 MW:n edestä tuulivoimahankkeita.

Yli 7 000 MW:lla tuulivoimahankkeista on jo kunnan myöntämä rakennuslupa tai kaava. Toteutuessaan hankkeet toisivat Suomeen yli 24 miljardin investoinnit.

Tuulivoimayhdistys tiedotti asiasta 18.2.

Suunnitteilla olevien hankkeiden määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti, myös luvitettujen ja kaavoitettujen hankkeiden määrä on kasvanut viime vuodesta.

Iso määrä hankelistalla

STY:n hankelistan mukaan Suomessa on tällä hetkellä yli 3 800 MW:n edestä maatuulivoimahankkeita, joilla on kunnan myöntämä rakennuslupa ja kaava sekä yli 3 100 MW:n edestä hankkeita, joilla on kunnan myöntämä kaava. Pelkästään näiden hankkeiden vuosituotanto olisi yli 26 TWh. Tällä lisäyksellä ja jo tuotannossa olevalla tuulivoimalla voitaisiin kattaa yli 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Suomessa on nyt toiminnassa 2 041 MW verran tuulivoimaloita.

”Suomessa huomattava määrä täysin tai lähes rakennusvalmiita tuulivoimahankkeita. Tuulivoima-alan 2030-tavoite 30 TWh vuosittainen tuulivoimatuotanto ja 30 prosentin osuus sähköntuotannosta voitaisiin saavuttaa nyt luvitetuilla ja kaavoitetuilla tuulivoimahankkeilla”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

”Suomen on mahdollista rakentaa uusiutuvan energian tuotantoa hyvinkin nopeasti, sillä hankkeet, joilla on kunnan rakennuslupa tai kaavapäätös voidaan rakentaa nopealla aikataululla. Luvitusvaiheessa oleva hanke voi olla rakennusvalmis muutamassa kuukaudessa”, Mikkonen jatkaa.

Pohjois-Pohjanmaa tärkein

Suurin osa Suomeen suunnitelluista tuulivoimahankkeista on Pohjois-Pohjanmaalla, jossa myös suurin osa jo tuotannossa olevasta tuulivoimahankkeista sijaitsee. Kaikista Suomen rakennusluvallisista ja kaavoitetuista tuulivoimahankkeista 30 prosenttia sijoittuu hyvätuuliselle Pohjois-Pohjanmaalle.

Yhteensä Pohjois-Pohjanmaalle suunnitellaan 70 hanketta, joista 37 hankkeella on jo kunnan myöntämä rakennuslupa tai kaavapäätös. Suomeen suunnitteilla olevien hankkeiden lukumäärä on 211.

JAA