Teknologiateollisuus sai alkuvuonna tilauksia

Maaliskuussa ala työllisti 318 500 henkeä eli kolme prosenttia viime vuotta enemmän.

26.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomen teknologiateollisuus on vahvistanut tilauskantaansa alkuvuoden aikana maailmantalouden epävarmuuksista huolimatta. Ala on lisännyt myös henkilöstöään.

Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoo, että tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin vuodenvaihteessa ja 14 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten maaliskuussa. Tilauskannasta poikkeuksellisen suuri osa koostuu laivatilauksista.

Teknologiateollisuus tiedotti asiasta 24.4.

Maailmantalouden kasvun hidastumisen vuoksi markkinatilanteen pelätään kuitenkin vaikeutuvan jatkossa. Talouden kasvu on hidastunut myös euroalueella ja Suomen tärkeällä vientimarkkinalla Saksassa.

”Yritysten kilpailukyky on keskeisessä asemassa, kun markkinaosuuksia jaetaan uudelleen”, sanoo tiedotteessa Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas.

Tarjouspyynnöt kasvussa

Myös uusien tilausten arvo on pysynyt alkuvuodesta hyvällä tasolla. Yritykset saivat uusia tilauksia tammi–maaliskuussa euromääräisesti saman verran kuin edellisellä kvartaalilla, mutta 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Myös tarjouspyyntöjen määrä kääntyi kevättä kohden kasvuun viime vuoden lopulla tapahtuneen notkahduksen jälkeen.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella voidaan arvioida, että teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto on keväällä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 318 500 eli runsaat kolme prosenttia enemmän kuin viime vuonna keskimäärin.

Kilpailukyky avainsana

”Kaikki ennusteet viittaavat siihen, että tulevalla hallituskaudella maailmantaloudesta ei saada samanlaista vetoapua kuin viime vuosina. On siis huolehdittava kansainvälisesti kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä, osaajista sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta”, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola sanoo.

Työmarkkinajohtaja Minna Helle muistuttaa, että kasvuun ja työllisyyteen vaikuttaa ratkaisevasti myös syksyn työmarkkinakierros.

”Vastuulliset, vientivetoisesti neuvotellut palkkaratkaisut ovat avainasemassa. On pidettävä järki päässä, sillä maailmantalouden riskit ovat suuret. Suomen kilpailukyvyssä on edelleen petrattavaa, vaikka viime vuosina kehitys on ollutkin oikeansuuntaista”, Helle sanoo.

JAA