Päämainos
Kuvassa Professori Maciej Mikulskin lisäksi projektitutkija Sanna Hautala.
Teknologia 20.03. 08:13

Kuvassa Professori Maciej Mikulskin lisäksi projektitutkija Sanna Hautala.

Tiekartta vähäpäästöiseen merenkulkuun

Neljä yliopistoa, Wärtsilä ja AGCO Power innovoivat yhdessä seuraavan sukupolven ratkaisuja.

20.03.2020
Teksti Esko Lukkari kuvat Riikka Kalmi / Vaasan yliopisto

Neljän yliopiston, Wärtsilän ja AGCO Powerin sekä yritys- ja tutkimuskumppanien konsortio rakentaa tiekarttaa vähäpäästöiseen merenkulkuun ja vähäpäästöisesti toimiviin työkoneisiin. 

Konsortiossa ovat mukana Vaasan yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Åbo Akademi. Tavoitteena on myös kehittää polttoainejoustavia teknologioita ja arvioida niiden vaikutuksia toimialojen koko arvoketjuun. Business Finland rahoittaa valmisteluhanketta.

Tutkimuksessa aiotaan hyödyntää Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan uniikkia moottori- ja polttoainelaboratorion kokonaisuutta

Business Finland tiedotti hankkeesta 13.3.

Vaasan yliopiston polttomoottoriratkaisujen apulaisprofessorin Maciej Mikulskin mukaan toiveena on saada tulevaan konsortioon neljän suomalaisyliopiston lisäksi useita kansainvälisiä tutkimuskumppaneita, viidestä kymmeneen konsortioon sitoutunutta yritystä sekä lainsäädäntöön ja politiikkaan liittyviä kumppaneita.

Wärtsilä ja AGCO yhteistyössä

"Hankkeessa johtavat suomalaiset moottori- ja energiatuotantolaitteiden valmistajat Wärtsilä ja AGCO Power työskentelevät ensi kertaa yhdessä”, sanoo Mikulski tiedotteessa.

Yhteistyötä täydentävät polttoaineyhtiöt, jälkikäsittelylaitteiden valmistajat ja sähköisten energiantuotantoratkaisujen toimittajat.

Tavoitteena on uuden konsortion kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettava yhteistutkimus- ja innovointihanke. Nykyistä CleanShip-valmisteluhanketta jatkava yhteistutkimushanke Clean Propulsion Technologies on suunniteltu alkavaksi vuonna 2021.

"Tarvitsemme tahtoa yhteiseen kehittämiseen. Eri osapuolien kesken on hyvä luottamus, ja tämä hyödyttää kaikkia. Hanke on otettu niin hyvin vastaan", sanoo Mikulski.

Osa ERI-tutkimusohjelmaa

CleanShip on osa Wärtsilän ja neljän johtavan suomalaisen yliopiston eli Vaasan yliopiston, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä Engine Research Initiative (ERI) -tutkimusohjelmaa.

"Ekosysteemin tarkoitus on yhdessä määritellä polttomoottoreihin liittyvän tutkimuksen suuntaa ja varmistaa, että tutkimukselle saadaan rahoitusta Business Finlandilta ja muilta tutkimusrahoittajilta. Jo kolme eri vaiheissa olevaa ERI-tutkimusohjelman hanketta on saanut ulkoista tutkimusrahoitusta. CleanShip ja sitä seuraava Clean Propulsion Technologies on hyvä esimerkki", sanoo johtaja Mikael Wideskog Wärtsilän TKI-yksiköstä.

"ERI-tutkimusohjelman hankkeet suuntautuvat täsmällisesti ajankohtaiselle vähähiilisten energiaratkaisujen tutkimusalueelle, joten yliopistomme on erinomaisesti ajassa mukana", sanoo Vaasan yliopiston energiatekniikan professori Seppo Niemi.

Puhtaita koneistoratkaisuja

Mikulskin mukaan valmisteluhanketta seuraavassa Clean Propulsion Technologies -tutkimushankkeessa kehitetään esimerkiksi matemaattiseen mallintamiseen perustuvia virtuaalisia antureita moottoreihin ja jälkikäsittelyjärjestelmiin sekä demonstroidaan uusia, erittäin puhtaita monen polttoaineen polttoteknologioita. Näitä yhdistellään useita eri energiamuotoja käyttävään koneistojärjestelmään.

Tavoitteena on kehittää ratkaisu, joka täyttää tulevat päästö- ja kasvihuonekaasuvaatimukset. Lisäksi selvitetään, millaisia lainsäädäntövaatimuksia ja liiketoimintamalleja uusiin teknologioihin liittyy.

JAA