Tuulivoimaloiden hyötysuhde nousee

Viime vuonna parhaan tuulivoimalan hyötysuhde oli jo 47 prosenttia.

05.06.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden hyötysuhde jatkaa vahvaa nousuaan. Uudet voimalat ovat aina vanhoja tehokkaampia. Tuulivoimaloiden akilleenkantapäänä on pidetty juuri heikkoa hyötysuhdetta.

Viime vuonna Suomen tuulivoimaloiden keskimääräinen hyötysuhde oli jo 33 prosenttia. Paras tuulivoimapuisto tuotti sähköä kuitenkin lähes 50 prosentin hyötysuhteella.

Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden hyötysuhde on ollut viime vuodet kasvussa, selviää Teknologian tutkimuskeskus VTT:n keräämistä tilastoista.

Suomen Tuulivoimayhdistys tiedotti asiasta 28.5.

Hyötysuhde nousee

Suomen tuulivoimaloiden hyötysuhde on noussut VTT:n tilastojen mukaan hitaasti, mutta varmasti viimeisten vuosien aikana. Vuosien 2011 – 2018 välillä Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden keskimääräinen hyötysuhde vuonna 2019 oli 33 prosenttia. Viime vuonna parhaiten tuottaneen tuulipuiston hyötysuhde nousi peräti 47 prosenttiin. Suomen viisi parasta tuulipuistoa tuottivat sähköä 40 - 47 prosentin hyötysuhteella.

”Meillä on paljon erinomaisesti tuottavia tuulipuistoja, sillä 32 puistoa tuotti viime vuonna yli 35 prosentin hyötysuhteella. Viime vuosi oli tuulisuudeltaan ajoittain keskimääräistä heikompi. Uusimmat, eli vuonna 2019 valmistuneet tuulivoimalat, näkyvät vasta vuoden 2020 tilastoissa, sillä suurin osa niistä otettiin käyttöön vuoden loppupuolella. Teknologisen kehityksen myötä uusin voimalakanta on lähtökohtaisesti aina entistä tehokkaampaa ja se nostaa keskimääräistä hyötysuhdetta”, sanoo tiedotteessa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Euroopan parhaimmistoa

Suomen tuulivoimalat ovat hyötysuhteeltaan Euroopan parhaimmistoa. Euroopan tuulivoimaloiden hyötysuhde oli viime vuonna keskimäärin 26 prosenttia. Ero Suomen ja koko Euroopan tuulivoimaloiden hyötysuhteissa selittyy ainakin osittain sillä, että tuulivoimarakentaminen on aloitettu Suomessa muuta Eurooppaa myöhemmin ja voimalakantamme on keskimääräistä uudempaa.

Tuulivoimateknologian kehitys on yksi voimaloiden hyötysuhteen kasvuun voimakkaimmin vaikuttavia tekijöitä – mitä korkeammat tornit ja pidemmät lavat, sitä parempi hyötysuhde on etenkin metsäisillä alueilla. Lisäksi Suomi, ja Pohjoismaat ylipäänsä, ovat parempituulista aluetta kuin monet tuulivoimatuotantoalueet Keski- ja Etelä-Euroopassa.

AVAINSANAT

tuulivoimala

JAA