Päämainos
Väliraportti valmistui ajokorttitietovuodosta
Teknologia 05.06. 07:00

Väliraportti valmistui ajokorttitietovuodosta

Liikenne- ja viestintäviraston loppuraportti asiasta saadaan joulukuussa.

05.06.2019
Teksti Esko Lukkari kuvat LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Liikenne- ja viestintävirastolta väliraportin viraston sähköisten palveluiden suunnitteluun, tuotantoon ja ylläpitoon liittyvistä käytännöistä. Loppuraportti annetaan joulukuussa.

LVM:n pyyntö liittyy joulukuussa 2018 esiin nousseisiin ongelmiin Liikenteen turvallisuusviraston Trafin asiointipalveluissa. Kuljettajien ajo-oikeus- ja henkilötietoja oli hetken aikaa verkossa saatavissa hyvin vapaasti. Tapaus johti Liikenne- ja viestintäviraston kaikkien palvelujen tietoturvallisuuden uudelleen arviointiin.     

LVM tiedotti asiasta 28.5.     

Nyt valmistunut selvitys on väliraportti koko vuoden 2019 kestävästä selvitys- ja kehittämistyöstä. Työ tehdään liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä, Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajan Kirsi Karlamaan johdolla.

Loppuraportti joulukuussa

Ministeriö on pyytänyt virastoa toimittamaan seuraavan väliraportin syyskuun loppuun mennessä. Loppuraportti selvityksestä on pyydetty 16. joulukuuta mennessä.  

Väliraporttien ja myöhemmin loppuraportin havaintoja hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriön johdolla hallinnonalan toiminnan kehittämisessä.

”Kansalaisten tietosuojasta ei saa antaa tuumaakaan periksi. Tämä vaatimus koskee kaikkia sähköisiä palveluita. Tietosuoja ei saa jäädä vain lain kirjaimen tasolle. Se on toteutettava myös käytännössä”, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Laura Vilkkonen.

Väliraportissa kerrotaan johtopäätökset joulukuussa 2018 tehdystä tietoturvatarkastuksesta, kevään aikana toteutetuista tietoturvaa ja tietosuojaa parantavista toimenpiteistä sekä tietoturva-auditoinnin tilanteesta. Lisäksi raportissa kuvataan viraston tietoturvallisuuden kehittämisen mallia ja –ohjausta. Selvityksen edellyttämät toimenpiteet ovat kesken ja jatkotoimenpiteitä tehdään loppuvuoden ajan.

Liikenne- ja viestintävirasto on aloittanut myös kaikkien palveluittensa tietoturva-auditoinnin. Auditointi koostuu useasta vaiheesta ja jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

"Selvitysten havaintojen perusteella kehitämme palveluitamme ja toimintatapojamme. Painopisteenä on palveluiden turvallisuuden ja käyttäjien tietosuojan varmistaminen. Ne ovat kaiken toimintamme keskiössä”, sanoo Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

JAA