Päämainos
Vedystä tulee pian valtavirtaa
Teknologia 04.06. 12:25

Vedystä tulee pian valtavirtaa

Vedystä voi muodostua Lähi-idän maille öljyn korvaava vientituote.

04.06.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Mercedes Benz

Teollinen vallankumous perustui pitkälti yhteen energianlähteeseen, kuten öljyyn tai kaasuun. Sen sijaan on selvää, että siirtyminen päästöttömään yhteiskuntaan vaatii monenlaisia erityyppisiä energialähteitä ja -ratkaisuja.

Yksi niistä on vety. Vety on energiankuljettaja, polttoaine ja raaka-aine, jonka avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, vahvistaa energiaomavaraisuutta ja ratkaista ainakin osittain uusiutuvien energialähteiden kysyntäjousto-ongelmia. Vety tarjoaa puhtaan, kestävän ja joustavan vaihtoehdon muuntaa uusiutuvaa sähköä kemialliseksi energiankantajaksi liikenteen, lämmöntuotannon ja teollisuuden käyttöön.

Marginaalista ytimeen

Toistaiseksi vety on kuitenkin nähty vain marginaalisena ratkaisuna.

"Se on ihmisten ensimmäinen reaktio, mutta se ei enää pidä paikkaansa", totesi Hydrogen Europe -järjestön pääsihteeri Jorgo Chatzimarkakis European Business Summitissa Brysselissä, johon myös Osto&Logistiikka otti osaa.

Viimeisten viiden vuoden aikana on Chatzimarkakisin mukaan tapahtunut paljon. Maailmanlaajuinen kiinnostus vetyä kohtaan on kasvanut merkittävästi. Suurin syy on tuuli- ja aurinkoenergiantuotannon halpeneminen. Uusiutuvan energian hinta on laskenut huomattavasti joka puolella maailmaa ja tuotantokustannusten lasku jatkuu. Esimerkiksi aurinkoenergian hinta on tippunut 2010-luvun aikana 70 prosenttia.

"Vedyn valmistus ei ole teknisesti vaikeaa ja teknologia on olemassa. Mitä suuremmat tuotantovolyymit, sitä edullisempaa vety on eli tilanne on täysin päinvastainen kuin fossiilisten polttoaineiden kohdalla", selvensi Chatzimarkakis.

Kun edullista uusiutuvaa energiaa on riittävästi saatavilla, vihreää vetyä voidaan valmistaa niin paljon kuin tarvitaan. BR, Shell, Hydrogen Council ja useat muut raportit ennustavatkin vedyn muuttuvan keskeiseksi energiankantajaksi viimeistään 2040-luvulla. McKinsleyn raportin mukaan viidesosa kaikesta liikenteestä käyttää polttoaineenaan vetyä vuoteen 2040 mennessä.

Valtavat investoinnit käynnissä

"Vedyllä on täysin realistiset mahdollisuudet korvata öljy ja kaasu ja repiä Eurooppa irti tuontiriippuvuudesta", totesi Hydrogen Europe -järjestön pääsihteeri.

Vedystä ollaan kiinnostuneita myös öljyntuottajamaissa. Saudi-Arabia on yksi maailman suurimmista fossiilisten polttoaineiden tuottajamaista. Nyt se investoi miljardeja euroja aurinkoenergiaan. Tavoitteena on muuttaa valtion energiankulutus 100 prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvaksi vuoteen 2030 mennessä.

Sama kehitys on Chatzimarkakisin mukaan käynnissä kaikkialla Lähi-idässä.

Aurinkovoimalla tuotettu vety maksaisi arvioiden mukaan vain 2 dollaria kilolta eli se olisi edullisempaa kuin valtaosa fossiilisista polttoaineista. Vedystä voikin tulla tulevaisuudessa öljyn korvaava vientituote Lähi-idässä. Saudi-Arabia tuottaa nykyisellään 3 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Jotta maa voisi tuottaa vetyä samalla mittakaavalla, 20 prosenttia maan pinta-alasta pitäisi olla aurinkopaneelien peitossa.

"Kuulostaa paljolta, mutta jokainen Saudi-Arabiassa käynyt tietää, että valtaosa maasta on aavikkoa eli se on täysin mahdollista", huomautti Chatzimarkakis.

AVAINSANAT

vety

JAA