Päämainos
Wärtsilä testaa vedyllä ja ammoniakilla toimivia moottoreita
Teknologia 19.07. 06:07

Wärtsilä testaa vedyllä ja ammoniakilla toimivia moottoreita

Yhtiö arvioi puhdasta vetyä käyttävän moottori- ja voimalaitoskonseptinsa valmistuvan energiamarkkinoille vuoteen 2025 mennessä.

19.07.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Wärtsilä

Teknologiayhtiö Wärtsilä kehittää hiilivapaita polttoaineita hyödyntäviä moottoreita muun muassa merenkulkualan tarpeisiin. Vety ja ammoniakki eivät sisällä hiiltä, joten niiden käytöstä ei synny hiilidioksidipäästöjä. Wärtsilän moottorilaboratoriossa Vaasassa suoritettiin vastikään laaja-alaiset moottoritestit, joilla määritetään optimaaliset parametrit näillä polttoaineilla toimiville moottoreille. Testitulokset ovat Wärtsilän mukaan erittäin rohkaisevia. Yksi testimoottori suoriutui tyypillisellä merenkulun kuormitusalueella erinomaisesti käytettäessä polttoainetta, jonka ammoniakkipitoisuus on 70 %. Testit suoritettiin onnistuneesti myös toisella moottorilla käyttämällä puhdasta vetyä.

Wärtsilä tiedotti aiheesta 14.7

Vetyä käyttävät moottorit markkinoille vuonna 2025

Testausta jatketaan tulevina vuosina.Tavoitteena on määrittää toteuttamiskelpoisimmatmoottoriratkaisut voimalaitosten ja meriteollisuuden sovelluksiin ja mahdollistaa siirtyminen hiilineutraaliin tulevaisuuteen vihreillä polttoaineilla.

Wärtsilä arvioi puhdasta vetyä käyttävän moottori- ja voimalaitoskonseptinsa valmistuvan energiamarkkinoille vuoteen 2025 mennessä. Merenkulun markkinoille yhtiö odottaa saavansa ammoniakkiseoksella toimivan moottorin jo tänä vuonna. Puhtaalla ammoniakkipolttoaineella toimivan moottorikonseptin Wärtsilä arvioi olevan valmis vuonna 2023. Energiasektorilla on odotettavissa, että vihreällä vedyllä tuotetaan seitsemän prosenttia maailman energiantarpeesta vuoteen 2050 mennessä. 

”Nämä ovat merkkipaaluja Wärtsilän siirtyessä käyttämään tulevaisuuden polttoaineita. Yhteiskunnan on investoitava merkittäviä summia vihreän vedyn kehittämiseen tarvittavaan infrastruktuuriin, mutta nämä investoinnit edellyttävät markkinavalmiita moottoreita, jotka pystyvät toimimaan uusilla polttoaineilla. Energia- ja meriteollisuus ovat irtautumassa hiilestä, ja näillä aloilla käytettävien moottoreiden polttoainejoustavuus on avain muutoksen mahdollistamiseen", sanoo tiedotteessa Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall. 

Myös varastointi ja jakelu vaativat kehitystä 

Wärtsilä kehittää myös ammoniakin varastointi- ja jakelujärjestelmiä osana EU:n ShipFC-hanketta. Yhtiö on saanut jo merkittävää kokemusta ammoniakista suunnittelemalla lastinkäsittelyjärjestelmiä nestekaasuja kuljettaville aluksille, joista monet kuljettavat ammoniakia. Osana Demo2000-projektia Wärtsilä aloittaa ammoniakin testaamisen 4-tahtisessa merimoottorissa yhdessä asiakkaidensa, KnutsenOAS:n, Norjan Repsolin ja Equinorin kanssa Norjan Stordissa sijaitsevassa Sustainable Energy Catapult Centressä. 

Vetyä voidaan käyttää polttoaineena sellaisenaan tai raaka-aineena monenlaisten tulevaisuuden polttoaineiden, kuten ammoniakin ja synteettisen metaanin, valmistukseen. Näistä jokaisella on erilaisia etuja teollisuus- ja liikennesovelluksissa. Wärtsilän kaasumoottorit ovat erittäin joustavia ja ne pystyvät käynnistymään ja pysähtymään nopeasti. Kun tuuli- ja aurinkovoima vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan, Wärtsilän moottorit voivat tukea voimajärjestelmää nostamalla tehoa vaaditun kuormituksen täyttämiseksi, niin että täysi kapasiteetti saavutetaan alle kahdessa minuutissa.

Yhtiön moottorit toimivat tällä hetkellä maakaasulla, biokaasulla, synteettisellä metaanilla tai vetyseoksilla, jotka sisältävät enintään 25 % vetyä. Wärtsilän moottorit pystyvät siirtymään tulevaisuuden polttoaineisiin, kuten puhtaaseen vetyyn ja ammoniakkiin, mikä varmistaa sen asiakkaiden liiketoiminnan kestävyyden tulevaisuudessa.

”Sähköntuotannossa uusiutuvien energialähteiden määrä kasvaa maailmanlaajuisesti nopeasti, mikä on välttämätöntä Pariisin sopimuksen noudattamiseksi. Jotta siirtyminen 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan onnistuu vuosisadan puoliväliin mennessä, tarvitaan huomattava määrä joustavaa säätöenergiaa vakaan energiansaannin varmistamiseksi silloin, kun aurinko ei paista tai tuuli puhalla. Säätötekniikoita on erilaisia, mutta moottorit ja akkuvarastointi kuuluvat osana ydinratkaisuun. Kehittämällä vihreällä vedyllä toimivia moottoreita mahdollistamme verkon tasapainottamisen 100-prosenttisesti uusiutuvalla prosessilla, mikä mahdollistaa huomisen energiajärjestelmät”, Agnevall lisää. 

JAA