Päämainos
ERTICO: Logistiikkayrityksen kannattaa keskittyä dataan
Teknologia 18.09. 11:43

ERTICO: Logistiikkayrityksen kannattaa keskittyä dataan

Reaaliaikaiset liikennetiedot, MaaS sekä datan kerääminen, jakaminen ja hyödyntäminen ovat teemoja, joiden kehittämiseen viranomaiset tarvitsevat yritysten apua.

18.09.2017
Teksti Heli Satuli kuvat ERTICO ITS Europe

Tätä mieltä on ERTICO ITS Europen innovaatiojohtaja Johanna Tzanidaki. ITS Europe on 120:n instituution ja yrityksen muodostama järjestö, jonka jäsenet tuottavat ja kehittävät älykkäitä liikennejärjestelmiä. Arvostettu järjestö toimii tiiviissä yhteistyössä EU-komission kanssa.

Huolehdi kyberhygieniasta 

"Datan hyödyntäminen on ykköstrendi. Mutta se herättää samassa lauseessa huolen tietoturvariskeistä," huomautti Elinkeinoelämän keskusliiton, Nokian ja Suomen EU-edustuston Brysselissä järjestämässä tilaisuudessa puhunut Tzanidaki.  

ITS Europen johtajan mukaan tietoturva on vielä täynnä kysymysmerkkejä, jotka on ratkaistava ennen kuin nyt kehitteillä olevat digiratkaisut pääsevät laajamittaiseen käyttöön.  

"Meidän on huolehdittava, että jokainen verkottunut laite on mahdollista suojata ja päivittää ajallaan."  
 
Usein heikon lenkki on kuitenkin käyttäjä. Tzanidaki muistuttaa, että kyberhygieniasta huolehtiminen on jokaisen velvollisuus. Kyse ei ole vain omasta, vaan koko tietoverkon turvallisuudesta.  

ITS Europen johtaja nostaa esimerkiksi e-call-järjestelmän. Ensi vuoden maaliskuun jälkeen kaikki tyyppihyväksytyt henkilö- ja pakettiautot pitää varustaa hätäviestipalvelimella eli eCall-laitteella. Nämä verkottuneet laitteet on valmistettu Aasiassa, ja niissä voi potentiaalisesti piillä Tzanidakin mukaan iso tietoturvariski.  

Lainvalmistelu uusiksi

Suomessa liikennekaaren esityksessä ehdotetaan, että liikkumispalveluja koskeva olennainen data avataan. Näin liikenteen palvelut olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien tavoitettavissa ja tarkoituksenmukaisella tavalla yhdisteltävissä. Myös usean EU-komission lähteen mukaan yritysten datan tulisi jatkossa voida olla vapaasti hyödynnettävissä.  

Tzanidaki kuitenkin muistuttaa, että datan jakaminen on tällä hetkellä monen yrityksen kuten HEREn ja TomTomin liikeidea. Tähän ristiriitaan on löydettävä kompromissi.  

Innovaatiojohtajan mukaan lainsäädäntökoneiston hitaus on yksi liikenteen digitaalisen toimintaympäristön kehityksen suurimmista esteistä.  

"Eurooppalainen lakiprosessi kestää luonnoksesta täytäntöönpanoon vähintään kuusi vuotta. Jokainen lainkappale on voimaan tullessaan auttamattomasti vanhentunut."  

Tzanidakin mukaan ainoa toimiva tapa luoda sääntelyä digitalisaatioon on start up -tyyppinen lähestymistapa tai kaikkien sidosryhmien yhteistyöryhmät.  

"Puolitoista vuottakin on liian pitkä aika. Esimerkiksi EU-rahoitusta testaukselle hakevat yritykset eivät voi odottaa niin kauan", painottaa Tzanidaki.  

Sama koskee koulutusta. Innovaatiojohtajan mukaan kaikista EU-rahoitteisista hankkeista saadut tiedot ja osaaminen pitäisi kerätä yhteiseen järjestelmään, josta jokainen alan koulutuslaitos voisi hyödyntää tietoja opetuksessaan.  

"Muutoin emme saa koulutusta vastaamaan työelämän tarpeita digiaikakaudella", toteaa Tzanidaki. 

JAA