Päämainos
Helenille maailman suurin lämpöpumppu
Toimitusketjut 23.04. 09:44

Helenille maailman suurin lämpöpumppu

Yhtiön kaksi uutta suurta lämpöpumppua aikaistavat Salmisaaren kivihiilen käytön vähentämistä.

23.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Helen laajentaa Sörnäisissä Katri Valan puiston alla sijaitsevaa lämpö- ja jäähdytyslaitosta uudella jo seitsemännellä lämpöpumpulla. Helsinki on samalla saamassa maailman suurimpiin kuuluvan lämpöpumpun.

Investointi on ensimmäinen Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilen korvaaja: uuden lämpöpumpun teho vastaa jopa yli 10 prosenttia Salmisaaren kivihiilivoimalan lämpötehosta.

Helen kertoo asiasta verkkosivullaan.

Katri Valan laitos hyödyntää lämmön tuotannossa puhdistetun jäteveden hukkalämpöä. Laitoksen lämmöntalteenottoa tehostetaan, ja se mahdollistaa hukkalämpöjen aiempaa suuremman hyödyntämisen sekä uudet, isot lämpöpumput. 

Laitokseen rakennetaan uutta, kuudetta lämpöpumppua, ja päätös on tehty seitsemännestä, maailmaan suurimpiin kuuluvasta lämpöpumpusta. Investointi mahdollistaa lämmön tuottamisen Helsinkiin hiilineutraalisti kesäkauden ajan.

”Uusi, seitsemäs lämpöpumppu on tavoitteena saada tuotantokäyttöön jo vuonna 2023. Siksi kivihiilen käytön vähentämistä voidaan aikaistaa Salmisaaressa. Hanasaaren lämmöntuotanto korvataan Vuosaareen rakennettavalla biolämpölaitoksella, lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla ja lämpökaupalla Vantaan Energian kanssa”, sanoo tiedotteessa Helenin uusi toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Uuden lämpöpumpun ansiosta voidaan lisätä myös jäähdytyksen tuotantoa.

Maailman suurin lämpöpumppu

Helenin tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa lämpöpumpuilla on merkittävä rooli, ja Helen on panostanut vahvasti hukka- ja ylijäämälämpöjen kierrättämiseen. Esplanadin alla sijaitseva lämpö- ja jäähdytyslaitos otettiin käyttöön 2018, ja parhaillaan rakennetaan Vuosaareen uutta merivesilämpöpumppua, joka saadaan tuotantokäyttöön 2022.

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos on Helenin ensimmäinen lämpöpumppuinvestointi vuodelta 2006. Maanalaisiin luoliin on tehty tilavarauksia laajentamiselle, ja ne mahdollistavat lämpöpumppujen lisärakentamisen.

”Helenin lämpöpumput ovat isoja, mutta uusi lämpöpumppuinvestointi ylittää kaikki ennätykset. Se on teholuokaltaan tiettävästi maailman suurin, jolla tuotetaan kaukolämpöä ja -jäähdytystä puhdistetusta jätevedestä”, sanoo projektipäällikkö Mikko Kaartinen.

Kivihiilestä luovutaan nopeammin

Hanasaaren voimalaitos on tarkoitus siirtää varakäyttöön lämmityskaudella 2022 – 2023, kun Vuosaareen rakennettava biolämpölaitos valmistuu. Hanasaari suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena, ja tavoitteena on korvata kivihiili viimeistään vuonna 2029 ratkaisulla, joka ei perustu polttamiseen. Useita selvityksiä Salmisaaren kivihiilen korvaamiseen on edelleen työn alla, esimerkiksi geoterminen lämpö, meriveden lämpö sekä Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjen hyödyntäminen koko pääkaupunkiseudun lämmityksessä.

Uusi lämpöpumppuinvestointi

  • Uusi, seitsemäs lämpöpumppu Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksessa on tavoitteena saada tuotantokäyttöön jo vuonna 2023.
  • Lämpöpumpun kaukolämpöteho 32 MW ja jäähdytysteho 21,5 MW.
  • Investointi nostaa Katri Valan lämpöpumppulaitoksen lämpötehon yhteensä 155 MW:iin ja jäähdytystehon yhteensä 103,5 MW:iin.
  • Lämpöpumpun koko: pituus 22,5 metriä, korkeus 7 metriä ja leveys 11 metriä. Lämpöpumppu on yksi maailman suurimmista.
  • Hyödynnetään maanalaista, jo olemassa olevaa tilaa, jota laajennetaan tarvittava määrä.


Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos

  • Maailman suurin kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä samassa prosessissa tuottava lämpöpumppulaitos.
  • Sijaitsee Katri Valan puiston alle louhitussa luolastossa Helsingin Sörnäisissä.
  • Helenin ensimmäinen lämpöpumppuinvestointi: tuotannossa jo vuodesta 2006.
  • Laitoksen nykyinen teho: lämpöä 123 MW, jäähdytystä 82 MW, investoinnin jälkeen: lämpöä 155 MW, jäähdytystä 103,5 MW

JAA