Päämainos
Koulutus muuttuu teknologian mukana
Kuljetukset 26.01. 10:10

Koulutus muuttuu teknologian mukana

Ylilyönneiltä ei ole vältytty, kun koulutus muuttuu digitalisoitumisen kärkiaallossa. Nopeille muutoksille ei ole kuitenkaan vielä tarvetta.

26.01.2018
Teksti Helena Raunio kuvat Posti

Kun tekoäly kehittyy, dataohjautuvat automaattiset logistiset systeemit ovat suurimmille yrityksille arkea. Vuonna 2032 big dataa ja IoT:ia hyödynnetään laajasti erityisesti merikuljetuksissa ja laivojen kunnossapidossa.  

Onko tulevaisuutta se, että automatisoidut ja etäohjattavat tehtaat hoitavat 3d- ja 4d-printtereillä paikallisen kysynnän ja toimivat varaosateollisuutena? Tätä ja monenmoista muuta on pohdittu valtakunnallisessa aikuiskoulutuksen ennakointiprojektissa, joka kestää ensi heinäkuuhun asti. 

”Teknologinen kehitys vaikuttaa ensi vuosikymmenellä asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden muotoiluun liikenne- ja logistiikka-alalla”, sanoo ennakointiprojektia vetävä opetusneuvos Samuli Leveälahti Opetushallituksesta.  

Reagointikyky haasteena 

Vaikka teknologisia kehityssuuntia on nähtävissä parinkymmenen vuoden päähän, niiden vaikutusta logistiikka-alan koulutukseen on vaikea hahmottaa. 

Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousevat Leveälahden mukaan asiakaspalveluosaaminen, digitalisaation luomat osaamistarpeet, palvelumuotoilu, tiimityötaidot ja oppimiskyky. 

”Koulutusjärjestelmän haasteena on erityisesti koulutusorganisaatioiden kyky reagoida osaamisen kehittämiseen. Tarvitaan muuntokoulutusta ja koulutusasteiden välisen yhteistyön tehostamista”, Leveälahti sanoo.  

Osaamisen kehittämiseen liittyy esimerkiksi termi MaaS (Mobility as Service). Palvelujen avulla liikkuminen halutaan saada saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka tulee mullistamaan alan kehityksen. 

Kuljettajia tarvitaan edelleen 

Ennakointityössä on päädytty siihen, että liikenne- ja logistiikka-alan perustehtävissä tarvittavan työvoiman määrä ei muutu merkittävästi vuoteen 2032 mennessä. Kuljettajia tarvitaan edelleen. 

Digitalisaatio ja robotiikka aiheuttavat sen sijaan vähennyspaineita varastotyöntekijöiden sekä suorittavan tason taloushallinnon tehtäviin. 

Myös ilmaliikenteen, vesiliikenteen sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon tarvitseman työvoiman määrä tulee kasvamaan. Samalla alan tehtävät muuttuvat asiantuntijapainotteiseksi. 

Automaatio muuttaa työtä 

Tällä hetkellä koulutusmäärät vastaavat alan kysyntää, mutta tulevaisuuteen vaikuttavat monet megatrendit ja heikot signaalit. 

”Iso kysymys koulutuksessa on se, koska automaatio on alalla kaupallisesti hyödynnettävissä. Silloin se alkaa muuttaa työtehtäviä ja vähentää työn määrää”, sanoo Salon seudun ammattiopiston johtaja Olli-Pekka Juhantila.

Tilastokeskuksen mukaan logistiikka-alalla työskentelee tällä hetkellä noin 120 000 ihmistä. Sen lisäksi tulevat yritysten hankinnoissa ja toimitusketjujen hallinnassa työskentelevät ihmiset. 

Juhantila arvioi, että alalla työskentelee noin 200 000 henkeä. Joukossa on monenlaisia ammattilaisia kuljettajista varastotyöntekijöihin, toimihenkilöistä johtajiin.  

Juhantila ei usko, että alan investoinnit muuttavat nopeasti suuntaa. 

”Automaatiosta puhutaan paljon, mutta koulutuksen näkökulmasta siellä on ylilyöntejäkin. Se, mitä nyt kysytään entistä enemmän, on tietoteknistä osaamista myös suorittavalle portaalle”, Juhantila lisää. 

Lue aiheesta lisää Osto&Logistiikan numerosta 1/2018. Jutussa kerrotaan myös, millaista osaamista Posti, VR Transpoint, Finnair Cargo ja metsäteollisuus odottavat tulevilta työntekijöiltään.

JAA