Posti sai uuden toimitusjohtajan

Postin hallitus määrittelee nimitystiedotteessaan myös johtoryhmän ja hallituksen vastuualueita.

11.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Postin Group Oyj:n hallitus on nimittänyt DI Turkka Kuusiston, 40, Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaksi 6.2. Samalla Postin hallitus korosti omaa valtaansa yhtiön päätöksenteossa. Nimitystiedote onkin poikkeuksellisen tarkka toimitusjohtajan valtuuksien määrittelyssä. 

Hallituksen mukaan Posti Groupin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista. Lisäksi se käsittelee ja valmistelee hallitukseen tulevia asioita. 

Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit.

Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Posti Group Oyj:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin.

Posti Groupin hallitus tiedotti valinnasta 6.2.

Palkka tippui hieman

Toimitusjohtajan kiinteä palkka on 37 500 euroa kuukaudessa – edeltäjän reilut 40 000 euroa. Palkka sisältää konsernin käytännön mukaiset luontoisedut (kuten auto-, ateria- ja matkapuhelinetu). Lisäksi hän on oikeutettu sairaskulu-, riski- ja henkivakuutukseen.

Toimitusjohtaja kuuluu lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joiden yksityiskohdat on selostettu Postin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevissa selvityksissä. Toimitusjohtajan palkitseminen noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemista koskevia ohjeita.

Ohjeissa todetaan, että tavoitteiden mukainen muuttuvan palkitsemisen yhteenlaskettu kokonaismäärä on vuosittain enintään 50 prosenttia palkkionsaajan kiinteästä vuosipalkasta.

Jos yhtiön ja palkkionsaajan suoritus on poikkeuksellisen hyvä, voi maksettavien palkkioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä olla vuosittain enintään 120 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkettä. Hänen eläkeikänsä ja eläkkeensä määräytyvät täysin TyEL:n mukaisesti. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Irtisanomisajan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus vastaa kuuden kuukauden palkkaa, mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan ilman syytä.

JAA