Päämainos

SmartLog-hanke on nyt täydessä vauhdissa

01.09.2017
Teksti Esko Lukkari

Kouvola Innovationin johdolla valmisteltu SmartLog-hanke on nyt vauhdissa. Suomen, Viron, Latvian ja Ruotsin yhteisellä tavaravirtojen sujuvuutta pyritään parantamaan niin sanotulla lohkoketjuteknologialla (blockchain).

Osin EU:n tukema hanke on saanut rahaa Interreg Central Baltic -rahoituksesta. Kolmivuotinen hanke päättyy elokuussa 2019.

”Etenkin pieniä ja pk-yrityksiä, joilla ei ole mahdollisuutta rakentaa omaa kuljetusten tiedonhallintajärjestelmää, toivotaan mukaan”, sanoo Kouvola Innovatioinin logistiikka-asiantuntija, tekniikan tohtori Ville Henttu.

Tavoitteena on parantaa tavaravirtojen sujuvuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lyhentää toimitusaikoja ja pienentää operatiivisia kustannuksia. Tavarakuljetuksista halutaan tehdä myös entistä enemmän itseohjautuvia.

Hentun mukaan jo logistiikkaketjun kaikilla osilla saatava kolmen prosentin tehokkuuden parannus toisi kumulatiivisen vaikutuksen ansiosta merkittävät kustannussäästöt kuljetuksiin.

Esimerkiksi tanskalainen jättiyhtiö Maersk käytää blockchain-teknologiaa oman globaalin kuljetusketjunsa tehokkuuden parantamiseen. Lohkotekniikassa tiedot kuljetuksista ja niiden etenemisestä kirjataan yhteiseen lohkoketjuun, mutta vain kuljetuksen osapuolet näkevät tiedot.

”Ensimmäistä demoversiota on testattu jo kesäkuussa Tallinnassa”, Henttu sanoo. Kouvola Innovationin vastuulla on lohkoketjuohjelmiston kehittäminen. Käytännössä työtä on tähän saakka tehnyt ohjelmistotalo Propentus. Jatkossa mukaan tulee myös Octo3-ohjelmistokehitysyhtiö.

Virosta mukana ovat Sensei LCC, Tallinnan teknillinen yliopisto ja Valga County Development, Latviasta Transport and Telecommunication Institute ja Ruotsista Region Örebru County.

”Virolaistaen, latvialaisten ja ruotsalaisen osapuolten vastuulla on houkutella yrityksiä mukaan hankkeeseen”, Henttu sanoo.

Hankkeen sovelluksen hyötyjä, kuten toimitusaikojen lyhenemistä ja operatiivisten kustannusten laskua, mitataan kahdella TEN-T-ydinverkon kuljetuskäytävällä eli Skandinavian ja Välimeren välillä ja Pohjanmeri-Baltia-käytävällä.

JAA