Päämainos

VTT:n Vasarasta EARTOn puheenjohtaja

Järjestöllä on keskeinen asema EU:n tutkimus- ja tiedepolitiikan muovaajana.

22.03.2019
Teksti Esko Lukkari

VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara on nimitetty eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden järjestön EARTOn puheenjohtajaksi. Vasara valittiin järjestön johtoon EARTOn vuosikokouksessa Espoossa.

VTT:n toimitusjohtajan, tekniikan tohtori Antti Vasaran puheenjohtajuuskausi on kolmevuotinen. EARTOn vuosikonferenssi kokoontui Espoossa Dipolissa 19.–20.3.2019.

VTT tiedotti nimityksestä 19.3.

EARTOn tavoite on edistää tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden näkemyksiä Euroopan unionissa ja sen päätöksenteossa.

”Eurooppa tarvitsee kilpailukykynsä edistämiseksi laajaa yhteistyötä. EARTOn jäsenorganisaatioilla on tässä keskeinen rooli, sillä ne ovat riippumattomia tutkimuslaitoksia”, Vasara sanoo tiedotteessa.

EARTO on Vasaran mukaan rakentanut hyvän keskusteluyhteyden EU:n päättäjiin, mikä on välttämätöntä, kun halutaan vaikuttaa EU:ssa.

Järjestö on tärkeä tiedevaikuttaja

EARTO vaikuttaa unionin politiikkaan työryhmiensä kautta.

”VTT on merkittävä eurooppalainen toimija, ja tehtävämme on auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita kumppaneitamme pääsemään kansainvälisille markkinoille”, sanoo Vasara.

VTT kotiutti Vasaran mukaan vuosina 2014–2018 yhteensä 134 miljoonaa euroa EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, joka on maailman suurin tutkimusrahoitusohjelma. VTT:n osuus vastaa noin 17 prosenttia kaikesta Suomeen saadusta H2020-rahoituksesta.

EARTO (European Association of Research & Technology Organisations) on Euroopan tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden vuonna 1999 perustettu, voittoa tavoittelematon edunvalvontajärjestö.

EARTOon kuuluu yli 350 tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota yli 20 eri maasta, ja niiden palveluksessa on yhteensä noin 150 000 henkilöä. Yli 100 000 julkisen ja yksityisen sektorin asiakasta hyödyntää vuosittain näiden organisaatioiden miljardien eurojen arvoisia laitteistoja, tutkimusympäristöjä ja palveluja.

AVAINSANAT

EARTO

JAA